ITÄMERI-LASKURI

Henkilökohtaisen ravinnekuormituksen arvioimiseen

Mitä on hyvä tietää Itämeri-laskurista?


Itämeri-laskurilla kuluttaja ja voi selvittää kulutustottumustensa vaikutuksia Itämeren ravinnekuormitukseen eli oman Itämeri-jalanjälkensä. Laskuri ottaa huomioon fosforin ja typen, jotka ovat Itämerta rehevöittävät pääravinteet. Laskurissa ovat mukana kaikki tärkeimmät kuormittavat ja kuormitusta kompensoivat tekijät. Kuormitusta aiheutuu ravinnon tuotannosta, asumisen ja loma-asumisen jätevesistä, energian kulutuksesta, liikkumisesta ja muusta kulutuksesta. Ravinnepäästöjä kompensoivina tekijöitä ovat luonnonkalan kulutus ja kalastus.

Projekti on toteutettu seuraavien tahojen yhteistyönä:
Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Luonnonvarakeskus (LUKE) John Nurmisen Säätiö Helsingin Sanomat

Lisätietoa Versiohistoria Avaa uuteen ikkunaan Lisää laskuri sivuillesi

Upota laskuri omille sivuillesi

Oheisella koodilla voit liittää laskurin omalle julkaisualustallesi. Laskuri on tällöin linkitetty SYKE:n ylläpitämään versioon, joten käytössäsi on aina viimeisin versio laskurista.

Perustiedot

Asuinkunta vaikuttaa merkittävästi kuluttajan aiheuttaman kuormituksen määrään, sillä eri paikkakuntien yhdyskuntajätevesien puhdistustulokset ovat hyvin erilaiset. Aloita laskurin käyttö valitsemalla asuinkuntasi.

Asuinkunta:
Talouteen kuuluu:

Asuminen

Asuinkiinteistöt ovat yleensä yhteydessä kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon, jolla on tietty ravinteiden puhdistusteho. Valitse alta, mikäli taloudessasi jätevesien käsittely on ratkaistu jollain muulla tavalla.

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyn ohella laskurissa huomioidaan myös energiankulutus. Lämmitykseen tarvittavaa energiamäärää arvioidaan asunnon koon ja energiatehokkuuden perusteella. Voit halutessasi tarkentaa energiankulutustasi energialähteittäin.

Asumismuoto

Asunnon koko (m²)

Energiatehokkuusluokka

Pääasiallinen lämmitysmuoto

Tarkenna asumisen energiankäyttöä

Energiankäytöllä on tyypillisesti hyvin vähäinen merkitys, kun mitataan ravinteiden päätymistä mereen. Alla olevilla säätimillä voit kuitenkin arvioida tarkempaa energiankulutustasi käyttövoiman mukaan. Jos et tiedä asuntosi energiankäyttöä, voit siirtyä seuraavaan kohtaan. Tällöin laskuri arvioi lämmitykseen käyttämämääsi energiaa asuntosi koon mukaan.

Arvio vuosittaisesta energiankulutuksesta (kWh):


Referenssiarvoja
 • Sähkölämmitetty omakoti- tai rivitalokoti, tavallinen varustelutaso (120 m², neljä henkilöä): Sähkönkäyttö 18480 kWh, josta lämmityksen osuus 9600 kWh

 • Kerrostalokoti, tavallinen varustelutaso (70 m², kolme asukasta), Sähköä 2400 kWh, energiaa tarvitaan yhteensä 16870 kWh (241 kWh/m2)

 • Irtokuutiometri koivua vastaa noin 1010 kWh energiamäärää, havupuulle vastine on 800 kWh.

 • 100 litraa öljyä vastaa noin 1000 kWh energiasisältöä.

 • Maalämpöpumpun sähköenergian käytöksi on arvioitu 1/3 suoran sähkön vaatimasta sähköenergiasta.

 • Loma-asunto

  Avaa-loma-asunnon valinnat


  Sijainti (valitse lähin):

  Loma-asunnon jätevesien puhdistus:

  Loma-asunnon koko (m²)

  Pääasiallinen lämmitysmuoto

  Tarkenna vapaa-ajan asumisen energiankäyttöä

  Voit vielä tarkentaa loma-asunnon energiankulutustasi käyttövoiman mukaan. Oletusarvoisesti laskuri arvioi lämmitykseen käyttämämääsi energiaa syöttämisesi neliömetrien mukaan, mutta voit silti syöttää myös lämmitykseen käyttämäsi energian myös useamman kuin yhden käyttövoiman mukaan. Irtokuutiometri koivua vastaa noin 1010 kWh energiamäärää, havupuulle vastine on 800 kWh.

  Arvio vuosittaisesta energiankulutuksesta (kWh):

  Harrastukset

  Tässä kohdassa kysytään niistä harrastuksista, joilla nykytietämyksen mukaan on yksilötasolla korostunut vaikutus Itämeren ravinnepäästöihin. Vaikka monien muiden harrastusten Itämeri-jalanjälki voi olla pieni, voivat niiden muut ympäristövaikutukset olla merkittäviä.

  Kunta, jossa harrastus pääsääntöisesti tapahtuu:


  Harrastuneisuutta kuvaa parhaiten:
  Satunnainen harrastaja voi esimerkiksi osallistua ratsastusvaelluksille muutaman kerran vuodessa. Säännöllinen harrastaja käy ratsastamassa vähintään kerran viikossa. Mikäli omistat hevosia, voit myös syöttää hevostesi lukumäärän ja niillä muiden ratsastavien harrastajien määrän. Tällöin muiden harrastajien osuus vähennetään jalanjäljestäsi.

  Ratsastuskertoja kuukaudessa (kpl)


  Kunta, jossa yleensä kalastat:


  Pyynti vuodessa:
  Pyynnistä:
  ...päätyy omaksi ravinnoksi (%): ...palautetaan vesistöön (%):

  Ruokavalio

  Ruokailutottumuksilla on huomattava vaikutus henkilökohtaiseen Itämeri-jalanjälkeen. Mukana tarkastelussa on vain typpi- ja fosforikuormituksen kannalta merkittävät ruoka-aineet. Kotitalouden muiden jäsenten ruokailu ei vaikuta henkilökohtaiseen jalanjälkeesi, joten arvioithan vain omia ruokailutottumuksiasi.

  Ruokailjaprofiili:

  Korvatessani lihatuotteita ruokavaliossani, suosin yleensä:

  Arvioi oheisilla liukureilla henkilökohtaisia viikkokulutusmääriäsi.
  Voit myös arvioida elintarvikkeiden kotimaisuusastetta oikealla olevan kuvaajan avulla. Mikäli suosit kotimaista, voit muokata lukua suoraan kuvaajasta klikaten, hiiren rullaa käyttäen tai syöttämällä lukuarvon näppäimistöllä.
  Oletusarvot kuvaavat aikuisen keskimääräistä kulutusta.

  Ruoka-aines

  -
  Viikoittainen kulutus
  +
  Kotimaisuus (%)

  Liikkuminen

  Liikenteen osalta on otettu huomioon kulkuvälineiden suoran energiakulutuksen typpipäästöt ilmaan. Myös harrastusmuotoinen pienveneily on mukana tarkastelussa.

  Valitse pääsääntöinen liikkumismuotosi:

  Päivittäistä ajoa keskimäärin (km):


  Halutessasi voit myös tarkentaa liikennetottumuksiasi:

  Tarkenna liikennetietojasi

  Arvioi tässä vuosittaisia liikennemääriäsi ajoneuvoittain.

  Julkinen liikenne

  Henkilöliikenne

  Ajokilometrejä henkilöautolla, moottoripyörällä tai muulla henkilökohtaisella kulkuneuvolla käyttövoiman mukaan:  Vesiliikenne

  Vesiteitse kuljettuja kilometrejä vuodessa. Esimerkiksi meno-paluu-matka Tallinnaan tekee 174 kilometriä.


  Pienveneily
  Laskurin oletusarvoihin perustuva profiili kunnallisilla puhdistamotiedoilla.
  Laskennallinen suuruusluokka-arvio kansallisesta keskiarvosta.
  Kuvitteellinen profiili henkilöstä, joka kalastaa itämerestä ja hyödyntää saalistaan myös ruokavaliossaan.

  Laskennan kuvaus

  Takaisin laskuriin  Sivu 1 - Sivu 2

  Mitä Itämerilaskuri laskee?

  Itämerilaskuri laskee suomalaisen kuluttajan aiheuttamaa ravinnekuormitusta Itämereen yhden vuoden aikana. Ravinteista ovat mukana fosfori ja typpi, jotka ovat Itämeren ekosysteemin pääravinteet. Ne kiihdyttävät Itämeren rehevöitymistä: levien kasvu kiihtyy ja sitä kautta muun muassa Itämeren alusveden happivajaus lisääntyy ja sinilevien kukinta voimistuu. Itämeren tilan parantamisessa mereen tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen on keskeisessä asemassa.

  Laskuri ottaa huomioon tärkeimmät tekijät, joilla on vaikutusta ihmisten Itämereen aiheuttamaan ravinnekuormitukseen. Näitä ovat:

 • Asuminen
 • Jätevesien käsittely
 • Energian käyttö
 • Vapaa-ajan asuminen
 • Harrastukset
 • Ruoka
 • Liikkuminen
 • Muu kulutus
 • Laskuri arvioi laskurin käyttäjän fosfori- ja typpipäästöt annettujen vastausten pohjalta, ja yhdistää ne ns. Itämeri-jalanjäljeksi. Omaa jalanjälkilukua voi verrata saman paikkakunnan ”keskiarvokuluttajan” tai ”Itämerenystävän” Itämeri-jalanjälkeen. Itämerenystävä on kuvitteellinen kuluttuja, joka henkilökohtaisella valinnoillaan on pystynyt minimoimaan oman Itämereen päätyvän ravinnekuormansa. Indeksituloksesta näkyvät kuluttajan eri kuormitusta aiheuttavien tekijöiden tulokset. Mitä suurempi jalanjälkiarvo on, sitä suurempi on kuormitus Itämereen.

  Ruoka

  Itämerilaskuri antaa käyttäjälle neljä oletusruokavaliovaihtoehtoa, joista hän voi valita parhaiten omaa ruokavaliotaan vastaavan vaihtoehdon. Lisäksi käyttäjä voi muuttaa eräiden ruoka-aineiden määriä lähemmäs omaa viikkokulutustaan. Säädettävät ruoka-aineet ovat maataloustoimintojensa kautta eniten Itämerta kuormittavia ruokia. Näitä ovat lihat, maitotuotteet, kananmunat, kalat ja olut. Oletusarvona ovat kesiarvosuomalaisen viikkokulutukset. Laskurissa mukana olevat eläinperusteiset elintarvikkeet ja olut kattavat noin 80 % Suomessa tuotetun ruoan aiheuttamasta ravinnekuormituksesta Itämereen.

  Lihan kulutuksen vähentäminen oletusruokavaliosta korvataan riittävällä kasvisperäisellä ruokavaliolla proteiinin saannin turvaamiseksi.

  Käyttäjällä on mahdollisuus valita tähän joko suomalaista tai ulkomaista kasvisruokaa painottava korvausprofiili. Maitotuotteiden vähentäminen korvataan suoraviivaisesti maidonkaltaisilla kasvispohjaisilla tuotteilla, kuten kaurajuoma, soijajuoma ja tofu. Voi korvataan kasviöljyllä ja kananmuna soijalla. Olutta ei korvata, koska se ei ole välttämätön osa ruokavaliota.

  Laskuri tekee korvaamisen automaattisesti eikä se näy käyttäjälle. Korvaaminen alkaa kuitenkin vasta sen jälkeen, kun proteiinin saanti laskee alle hyväksyttävän tason alle. Sekaruokavaliossa korvaaminen alkaa, kun naudanlihan kulutusta vähennetään enemmän kuin 70 g, sianlihan enemmän kuin 190 g ja broilerin lihan enemmän kuin 30 g. Maidon ja kananmunien kohdalla korvaaminen alkaa heti. Korvaamisen liittyvät raja-arvot on tuotettu ottaen huomioon ravitsemussuosituksen mukainen proteiinin tarve (alaraja) ja noiden kyseisten tuotteiden rooli (osuus) nykyruokavaliossa proteiinin lähteinä.

  Laskurissa toteutetulla korvaamismenettelyllä ei voida taata ruokavalion täyttä ravitsemussuosituksen mukaisuutta tai muuta terveellisyyttä. Radikaalien ruokavaliomuutosten kohdalla kuluttajan on syytä selvittää erikseen, saako ruokavaliosta riittävästi ravintoaineita. Erityisesti B-ryhmän vitamiineihin on syytä kiinnittää huomiota, jos eläinperäisiä tuotteita vähennetään ruokavaliosta radikaalisti, mutta myös esim. sinkin ja D-vitamiinin saanti voi alittaa suositukset. Tosin myöskään nykyruokavalio ei ole ravitsemuksellisesti optimaalinen.

  Korvaavien ruoka-aineiden lisääminen oletusruokavalioon lisää ruokavalion Itämeri-kuormitusta siltä osin kuin se lisää tuotantoa Itämeren alueella.

  Laskuri kuvaa Itämeren alueella tuotettujen elintarvikkeiden aiheuttamaa ravinnekuormitusta Itämereen ja siksi laskuri ottaa huomioon kulutettujen tuotteiden kotimaisuuden ja Itämeren valuma-alueella tuotetun määrän. Jos käyttäjä syö Itämeren rantavaltioiden ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita, niiden ravinnekuormitus ei tule näkyviin Itämerilaskurissa. Kotimaisen ruoan korvaaminen ulkomaisella ei ole kuitenkaan ympäristövaikutusten näkökulmasta ongelmatonta. Muualla tuotetulla ravinnolla on omat ympäristövaikutuksensa, joita paikalliset olosuhteet muovaavat.

  Kasvisperäisen ravinnon aiheuttama kuormitus muodostaa ns. keskivertosuomalaisen peruskuorman, jonka suuruus muuttuu edellä esitetyn korvausperiaatteen mukaisesti käyttäjän muuttaessa eläinperusteisen ravinnon määriä. Käyttäjä ei voi valita kasvisperäisten tuotteiden kulutusta laskurissa.

  Laskurin käyttäjä voi arvioida henkilökohtaisten ruokajätteiden vaikutusta Itämeri-jalanjälkeensä siten, että asettaa ensin laskurin elintarvikkeita koskevat kulutusluvut ostamansa ruokamäärän perusteella. Tämän jälkeen käyttäjä toistaa laskennan siten, että laskuriin asetetut kulutusluvut vastaavat todellisia syötyjä määriä. Laskurin tulosten erotus kuvaa ruokajätteen vaikutusta lopputulokseen.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että laskuri ei pysty kuvaamaan käyttäjän ravintotottumuksia ja niitä vastaavaa Itämerikuormitusta täsmällisesti. Muutenkin laskurin antamaa kuormitusarviota on pidettävä vain suuntaa-antavana johtuen taustalla olevasta päästöjen arviointimallista ja tutkimustiedossa olevista puutteista. Laskurin rajoitteet ravinnon suhteen on hyvä tiedostaa tuloksia tulkittaessa, sillä ravinto näyttelee keskeisintä osa-aluetta ravinnekuormituksessamme.

  Asumisen ja vapaa-ajan asumisen jätevesien käsittely

  Asuinkiinteistöt ovat yleensä yhteydessä kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon, jolla on tietty ravinteiden puhdistusteho. Tällöin asunnon ja mahdollisesti viemäriverkkoon liitetyn loma-asunnon jätevesien fosfori- ja typpipäästöihin ei mallin loppukäyttäjä voi vaikuttaa. Jätevedenpuhdistamon puhdistustehon vaikutus tulee näkyviin Itämeri-jalanjäljestä.

  Asunnon ja vapaa-ajan asunnon sijainnilla on merkitystä siihen, kuinka ravinteet pääsevät kulkeutumaan Itämereen. Mitä kauempana näiden jätevesipäästöt vastaanottava vesistö on Itämerestä, sitä vähemmän ravinteita pääsääntöisesti kulkeutuu Itämereen. Eri vesistöjen ravinteiden pidätyskyky vaihtelee kuitenkin merkittävästi, joten huomattavia määriä ravinteita - erityisesti typpeä - voi päätyä Itämereen myös kaukana sisämaassa sijaitsevasta päästölähteestä.

  Laskurissa on kaikille kunnille määritetty ravinteiden pidättymisprosentit ottaen huomioon vesien kulkeutumisreitti Itämereen. Jätevedenkäsittelyn puhdistusteho ja ravinteiden pidättyminen vesistöihin määrittelevät yhdessä jätevesivesihuollon ravinnekuormituksen lopputuloksen. Tämän takia eri paikkakuntien tulokset vaihtelevat, vaikka muut lähtötiedot olisivat samat.

  Harrastukset

  Harrastuksina mukana ovat golf, ratsastus, raviurheilu ja kalastus. Golf-kenttiä lannoitetaan ja osa tästä ravinnekuormituksesta päätyy Itämereen. Ratsastus ja raviurheilu edellyttävät hevosia, jotka kuormittavat Itämerta niiden tarvitseman rehunviljelyn ja nurmilaiduntamisen kautta. Näiden harrastusten kuormitus kohdistuu laskurissa ratsastajille ja raviurheilun harrastajille. Golfin ja ratsastuksen sijaintikunnalla on merkitystä ravinnepäästöihin Itämereen, mikä on otettu huomioon laskurissa.

  Kalastamalla sisävesissä ja Itämeressä voi poistaa ravinteita Itämerestä. Kalastuspaikalla on vaikutusta kalastuksella saatuihin ravinnepoistumamääriin, mikä on laskurissa otettu huomioon.

  Energia

  Laskurin energia-tulostus pitää sisällään asumisen ja loma-asumisen energiakäytön typen suorien ilmapäästöjen sekä raaka-aineiden (turpeen, puun) hankinnan välilliset vesistökuormitustiedot Itämereen. Ilmapäästöjen sijaintitietoa ei ole laskurissa otettu huomioon.

  Liikkuminen

  Liikkumisessa on otettu huomion kulkuvälineiden suoran energiakulutuksen typpipäästöt ilmaan. Ilmapäästöjen sijaintitietoa ei ole laskurissa otettu huomioon.

  Laskurin tulosten epävarmuudesta

  Laskuri antaa vain suuruusluokka-arviot eri kulutuksen osa-alueiden ravinnekuormituksesta Itämereen. Laskuri perustuu tilastotietoihin, malleihin ja tutkimustuloksiin. Kaikilta osin taustatieto ei ole vielä kuitenkaan kattavaa. Esimerkiksi luomutuotannon ja lemmikkieläinten vaikutusta Itämeren ravinnekuormitukseen ei kyetä toistaiseksi ottamaan huomioon. Erittäin suuri epävarmuus liittyy kulutuksemme aiheuttamiin ravinnepäästöihin Itämeren muissa maissa. Tämä tuonnin osuus on mallissa aliarvioitu, mutta tällä puutteella ei ole kuitenkaan käytännön merkitystä mallin antamamaan kokonaiskuvaan.

  Laskennan kuvaus

  Takaisin laskuriin  Sivu 1 - Sivu 2

  Laskurin yksityiskohtaiset perusteet ja tehdyt oletukset


  Käytetyt lyhenteet

  Ntot = kaikkien typpiyhdisteiden kokonaismäärä

  Ptot = kaikkien fosforiyhdisteiden kokonaismäärä

  d = vuorokausi

  a = vuosi

  kWh = kilowattitunti

  as = asukas

  Asuminen

  Jätevesien käsittely

  Aikuisen henkilön kokonaistypen ja –fosforin ominaispäästöinä on käytetty Ntot 14 g/as/d ja Ptot 2,2 g/as/d. Laskurissa ei ole eroteltu aikuisia ja lapsia. Vesihuollon tulokset arvioidaan aikuisen näkökulmasta.

  Laskurissa käyttäjän asumisen jätevesikuormitusta vähennetään vuodessa vapaa-ajan asunnolla vietettyjen päivien suhteessa.

  Jos asunto on liitetty kunnalliseen jätevesipuhdistamoon, ravinteet puhdistuvat kunnan jätevesipuhdistamon puhdistustehon mukaisesti. Eri kuntien jätevesipuhdistamotiedot on selvitetty ympäristöhallinnon VAHTI-tietokannasta. Puhdistustehot ovat vuodelta 2014. Kunnassa voi olla useita puhdistamoja. Mallissa on laskettu näiden puhdistamojen asukasvastikelukumäärillä painotettu keskimääräinen puhdistusteho.

  Monien kuntien jätevedet johdetaan toisten kuntien jätevesien puhdistamoille. Nämä liitynnät on selvitetty ja huomioitu jätevesien puhdistustehossa sekä vesistöjen pidättymisprosenteissa.

  Ahvenanmaalla Maarianhaminaa lukuun ottamatta kuntien jätevesien puhdistustehoja ei ole pystytty selvittämään. Näille puuttuville kunnille on käytetty Suomen puhdistamojen keskimääräisiä puhdistustehoja, jotka ovat Ptot 90 % ja Ntot 40 %.

  Jos asunto ei ole liitetty kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon, käytetään seuraavia puhdistustehoja jätevesien käsittelymenetelmille:

 • Pienpuhdistamon ja maasuodatuksen puhdistustehona ovat Ptot 70 %, Ntot 30 %.
 • Sakokaivon pudistustehona on käytetty Ptot 15 % ja Ntot 10%,
 • Umpisäiliön jätevesipäästöille käytetään asuinkunnan jätevesipuhdistamon puhdistustehoa.
 • Kuivakäymälän ravinnepäästö oletetaan merkityksettömäksi.
 • Jos puhdistamosta ei ole tietoa, niin asumisen jätevesien oletetaan puhdistuvan sakokaivon puhdistustehon mukaisesti.

  Ravinnepäästöjen pidättyminen ennen Itämerta on arvioitu SYKEn vesistömallien perustella (Huttunen, ym., 2013). Kaikille saman kunnan jätevesipäästöille sovelletaan samaa kulkeutumisreittiä Itämerelle.

  Energian käyttö

  Energian käyttö aiheuttaa välillisesti typen oksidien päästöjä. Suomessa ilmakehään päässeistä typpipäästöistä on arvioitu EMEP-mallin perusteella päätyvän Itämereen suorana laskeumana 9 % (Shamsudheen ym. 2015). Maa-alueelle tapahtuvan laskeuman kautta syntyvästä typpikuormituksesta ei ole olemassa arvioita. Tässä yhteydessä on oletettu, että Suomessa ilmakehään päässeistä typpipäästöistä päätyy Itämereen 10 %. Mallissa käytetään typen oksideille samaa kulkeutumisprosenttia riippumatta siitä, missä energiatuotanto tapahtuu.

  Asumisen energiakäytön typpipäästöt näyttelevät normaalin kotitalouden yhteydessä hyvin vaatimatonta roolia Itämeren ravinnejalanjäljessä. Tämän takia käyttäjää pyydetään antamaan pakollisena vain asuntonsa pinta-ala, asumis- ja lämmitysmuodot, joiden pohjalta lasketaan asumisen oletusenergian käyttö. Oletusarvot lasketaan SYKE:n kehittämällä kaavalla.

  Käyttäjä voi halutessaan antaa tarkat energiankäyttötietonsa. Eri energiamuodoille Itämereen päätyvinä päästökertoimina on typelle (g N/kWh) käytetty

  EnergianlähdeSuora päästöVälillinen päästöKokonaispäästökerroin
  Sähkö0,00860,01030,0189
  Kaukolämpö0,01570,02110,0369
  Puu0,01640,04060,0571
  Öljy0,011 0,011

  Suorat päästöt on saatu Pöyryn (2010) raportista käyttämällä eri energiamuodoille niiden vuoden 2009 ja ennustettujen 2020 päästötietojen keskiarvoa. Välilliset päästöt koskevat metsätalouden ja turvetuotannon Itämereen aiheuttavia ravinnepäästöjä, jotka on allokoitu energiatuotannolle Tilastokeskuksen eri energiamuotojen polttoainetietojen perusteella.

  Suomessa metsätalouden ja turvetuotannon päästöt (t/a) Itämereen on arvioitu HELCOMissa seuraavaksi:

  NP
  Metsätalous2450130
  Turvetuotanto9207

  Välillisten vesipäästöjen mukaanotto merkitsee myös, että eri energiatuotantomuodoille saadaan pieni fosforipäästö. Se on sähkölle 0,00097 g P/kWh, kaukolämmölle 0,000544 g P/kWh ja puulle 0,002156 g P/kWh.

  Kaukolämpö edustaa tässä keskimääräistä Suomessa tuotettua kaukolämpöä. Todellisuudessa eri paikkakunnilla tuotetun kaukolämmön tuotantotapa (sähkön ja lämmön yhteistuotanto tai lämmön erillistuotanto) ja polttoainejakauma vaihtelevat huomattavasti. Tämä aiheuttaa suuria eroja eri paikkakuntien kaukolämmön päästökertoimille. Näitä eroja ei ole kuitenkaan otettu tässä työssä huomioon, sillä energian merkitys on yleisesti melko vähäinen keskimääräisen suomalaisen ravinnejalanjälkilaskelmassa.

  Asumisen energiakäyttötietojen päästöt jaetaan kotitalouden henkilöiden lukumäärällä.

  Vapaa-ajan asuminen

  Jätevesien käsittely

  Vapaa-ajan asuntojen yhteydessä käytetään samoja laskentasääntöjä kuin asumisjätevesien yhteydessä. Kuormitustiedot lasketaan asunnossa vietettyjen päivien mukaan. Asuinpaikkakunnan sijasta laskennat on liitetty vapaa-ajan asunnon kuntaan.

  Energia

  Vapaa-ajan asuntojen yhteydessä käytetään samoja päästökertoimia kuin asumisen yhteydessä. Jos asunto ei ole ympärivuotisessa käytössä, oletustiedoissa otetaan huomioon asunnossa vietetty aika vuodessa.

  Vapaa-ajan asuntojen energiakäyttötietojen päästöt jaetaan kotitalouden henkilöiden lukumäärällä.

  Harrastukset

  Ratsastus ja raviurheilu

  Hevosten rehun ja laiduntamisen vaatiman peltopinta-alan (taulukko1) perusteella hevostaloudelle (74 200 hevosta) arvioitiin sitä vastaava peltokuormitus. Suomessa olevien suomenhevosista 5000 ( yht.19 200), ratsujen (19 400) ja ponien (10 400) ravinnekuormitus kohdistetaan laskurissa ratsastajille. Lämminveristen ravihevosten (25 200) ja ravitoiminnassa mukana olevien suomenhevosten (14 200) ravinnekuormitus kohdistetaan laskurissa puolestaan raviurheilun harrastajille. Vuonna 2015 ratsastajia oli 170 000 ja raviurheilun harrastajia 210 000. Tiedot ovat peräisin Hevostalous lukuina 2015 -julkaisusta (Hippolis et al., 2016).

  Hevosharrastajien harrastuneisuusastetta arvioidaan kuukausittaisten ratsastuskertojen mukaan. Hevosten omistajien osalta oman ratsastuksen osuus ja omistettujen hevosten päästöt lasketaan erikseen. Molemmat laskennalliset arvot jaetaan sillä lukumäärällä muita harrastajia, joita omistetut hevoset palvelevat. Lisäksi oman harrastuksen osuus lasketaan hevosten omistajien osalta laskurissa käänteisesti, eli mitä vähemmän omistamaansa hevosta käyttää, sitä suurempi on siitä seuraava henkilökohtainen jalanjälki. Tässäkin tapauksessa hevosen kuormituksen osuus jaetaan muiden harrastajien kesken. Satunnainen harrastaja saa oletusarvoisesti päästökseen 1/4 perusskenaariosta. Satunnaiseksi ratsastajaksi luetaan henkilö, joka ratsastaa vain kerran tai vähemmän kuukaudessa.

  Ratsastuksessa otetaan huomioon myös harrastuspaikkakunta. Kuormitusta pienennetään paikkakuntakohtaisilla ravinteiden pidättymiskertoimilla joita on käytetty jätevesipuhdistamojen yhteydessä. Pidättymiskertoimet on laskettu Syken vesistömallilla.

  Golf

  Golfkenttien on oletettu aiheuttavan kaksi kertaa niin suuren ravinnekuormituksen hehtaaria kohden kuin nurmi. Koko Suomen golfkenttien aiheuttama ravinnekuormitus on ositettu golf-harrastajille. Golfissa otetaan huomioon harrastuspaikkakunta. Kuormitusta pienennetään paikkakuntakohtaisilla ravinteiden pidättymiskertoimilla mitä on käytetty jätevesipuhdistamojen yhteydessä. Pidättymiskertoimet on laskettu Syken vesistömallilla

  Kalastus

  Luonnonvesistä pyydetty kala poistaa ravinteita vesistöstä. Itse kalastetun kalan ravinnepoistumat eli negatiiviset päästöt ovat mallissa Itämeressä kalastettaessa laskettu Hjernen ja Hanssonin (2002) ja Setälän (2016) esittämien tulosten keskiarvona. Ne ovat:

 • Fosfori (P) -6,3 g / kg pyydettyä kalaa
 • Typpi (N) -25,5 g / kg pyydettyä kalaa
 • Sisävesillä kalastaessa ko. ravinnepoistumia pienennetään samoilla paikkakuntakohtaisilla ravinteiden pidättymiskertoimilla mitä on käytetty jätevesipuhdistamojen yhteydessä. Pidättymiskertoimet on laskettu Syken vesistömallilla.

  Jos käyttäjä antaa tiedon, että pyydetty kala päätyy omaksi ravinnoksi, niin tämä määrä siirtyy ruokavalion lähtötiedoiksi.

  Ruokavalio

  Eläinperäinen ravinto maataloudesta

  Itämereen päätyvä maatalouden ravinnekuormitus saatiin Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta 2016–2021 (Laamanen 2016). Fosfori- ja typpikuormitusarviot edustaa vuosien 2006-2011 keskiarvoja, jotka ovat fosforille 1820 t/a ja typelle 28000 t/a.

  Tässä työssä käytettiin vuosien 2011-2013 keskiarvotietoja Suomen maatalousmaan käyttöaloista (Luken, Viljelyalatilasto). Suomessa kokonaispeltoala on ollut noin 2,2 milj. ha. Noin puolet alasta oli viljantuotannossa (1,145 milj. ha). Noin 0,691 milj. ha oli nurmena, joiden oletettiin palvelevan kotieläintuotantoa. Noin 0,105 milj. ha palveli muuta viljelytoimintaa. Kesantona oli 0,109 milj. ha, jonka oletettiin palvelevan viljantuotantoa ja muuta viljelytoimintaa edellä mainittujen pinta-alojen suhteessa. Lisäksi luonnonhoitopeltona oli 0,156 milj. ha, jonka ei katsota palvelevan ravinnontuotantoa.

  Kun käytetään Luken julkaisemia vuosien 2011-2013 viljatasetietoja (http://stat.luke.fi/viljatase) sekä edellä esitettyjä pinta-alatietoja ja oletuksia, eri aktiviteeteille saadaan niiden varaamat peltohehtaarit (taulukko 1). Oluen vaatima peltopinta-ala saatiin kohdistamalla oluelle maltaan varaama ohramäärä.

  Taulukko 1. Peltoalan (milj. ha) jakautuminen eri aktiviteetteihin keskimäärin 2011-2013 (peltoalassa ei ole mukana luonnonhoitopeltoja).


  Puustisen ym. (2010) tutkimuksen perustella oletettiin, että viljapelloilta fosforikuormitus on keskimäärin 1,28 kg P/ha/vuosi ja typpikuormitus 21 kg N/ha/vuosi. Nurmilta ravinnekuormitukseksi oletettiin 0,92 kg P/ha/vuosi ja 10 kg N/ha/vuosi. Rypsi- ja vihannespeltojen peltohehtaarikohtaiset ominaisravinnepäästöt oletettiin samoiksi kuin viljapeltojen päästöt. Kesannon fosforipäästö hehtaaria kohti on oletettu olevan sama kuin nurmella, mutta typpipäästö vain puolet nurmen hehtaaripäästöstä. Luonnonhoitopeltojen fosforipäästö hehtaaria kohti ovat laskurissa 0,8 kertaa pienempi kuin kesannoilla ja tyyppipäästö puolestaan sama kuin kesannolla.

  Luken asiantuntijat arvioivat nautojen (Arto Huuskonen), siipikarjan, munivien kanojen ja sikojen (Hilkka Siljander-Rasi, Petra Tuunainen) tarvitseman viljan ja rypsin rehukäyttömäärät Suomen pelloilta. Turkisten osalta arvion teki Kaarle Kaistila ja lampaiden osalta Suomen lammasyhdistyksen asiantuntija Pia Parikka. Viljankäyttö (milj. kg) jakaantuu arvioiden perusteella seuraavasti:

 • Naudat 1272
 • Siipikarja 159
 • Munivat kanat 101
 • Siat 400
 • Hevoset 69
 • Turkiseläimet 59
 • Lampaat 6,5
 • Viljan rehukäyttöarvio oli yhteensä 2064 milj kg, mikä oli hyvin lähellä Luken vuosien 2011-2013 viljatasetietoa (2093 milj. kiloa). Rypsin ja rapsin viljelypinta-alasta kohdistettiin 30 % rehuihin ja 70 % kasviravintoon. Todellisuudessa suurin osa rehuksi käytetystä rypsistä ja rapsista on öljyn puristusjätettä, mutta sillä on niin suuri taloudellinen merkitys rypsin ja rapsin tuotannolle, että sen ei voi katsoa olevan jätevirta vaan puristusjäte on rypsin ja rapsin viljelyn lopputuote öljyn rinnalla. Eläinrehuksi ohjaustuvasta rypsi/rapsisadosta arvioitiin nautojen käyttävän 84 %. Siipikarjan ja hevosten osuudeksi arvioitiin 5 % ja 11 % Suomen rypsi/rapsisadon rehunkäytöstä.

  Eri kotieläintuotantosuuntien peltokuormituksen arvioimiseksi arvioitiin lisäksi nurmipinta-alan käyttö. Tämä saatiin Luken ja lammasyhdistyksen asiantuntijoiden nautojen ruokintaan käytettyjen säilörehu- ja laidunarvioiden perusteella. Nurmiala arvioitiin jakaantuvan eri kotieläinryhmille seuraavasti: naudat 89,3 %, hevoset 9,2 % ja lampaat 1,5 %.

  Edellä mainittujen vilja- ja rypsirehukäyttötietojen avulla arvioitiin eri kotieläinryhmien varaamat peltoalat. Kun näihin yhdistettiin nurmipinta-alatiedot sekä eri peltomuotojen ominaisravinnekuormitustiedot, saatiin arvio eri kotieläinryhmien aiheuttamalle vuosiravinnekuormitukselle. Tätä arviota täsmennettiin ottamalla huomioon ravinnepäästöjen pidättyminen ennen Itämerta. Lopuksi näin saatu kokonaiskuormitusarvio eri osineen skaalattiin vastaamaan Itämeren fosfori- ja typpikuormitusta.

  Pelloista aiheutuvien ravinnepäästöjen pidättyminen ennen Itämerta on arvioitu SYKE:n vesistömallien perustella (Huttunen ym. 2013). Jokaiselle Suomen kunnalle tuotettiin kuntakohtainen fosforin ja typen pidättymiskerroin. Näitä kuntakohtaisia pidättymiskertoimia apuna käyttäen laskettiin kotieläinryhmäkohtaiset pidättymiskertoimet, jotka ottavat huomioon eläinten määrän eri kunnissa. Säilörehu ja laidunrehu oletettiin samoissa kunnissa kuin eläimet ovat. Lisäksi tuotettujen rehu- ja tilastotietojen perusteella oletettiin, että noin 64 % nautatilojen käyttämästä viljasta ja rypistä tuotetaan näiden tilojen omilla pelloilla (eli näiden viljelystä aiheutuva kuormitus tapahtuu samassa kunnassa kuin missä eläimet ovat). Arvion perusteella nautojen fosforikuormitus per viljapeltohehtaari on 19,6 % pienempi kuin vastaavilla sika- ja siipikarjan käyttämillä viljahehtaareilla. Typellä ero on pienempi, noin 14,3 %. Vastaavasti nautakarjan sijoittumisesta johtuen nurmen peltoalan kuormitus on fosforilla 30,5 % pienempi kuin sika- ja siipikarjan viljahehtaarien ja hevosten nurmihehtaarien fosforikuormitus Itämereen. Typellä ero on 22.4 %. Lampailla hehtaarikuormitukset olivat nautojen kanssa samat.

  Pellolta tulevien ravinnepäästöjen lisäksi kullekin kotieläinryhmälle lisättiin niiden ilmaperäisten typpipäästöjen kuormat Itämerelle. Eläintalouksien ammoniakkipäästöt arvioitiin Grönroosin (2014) tekemän selvityksen pohjalta. Suomessa ilmakehään päässeistä typpipäästöistä on arvioitu EMEP-mallin perusteella päätyvän Itämereen suorana laskeumana 9 % (Shamsudheen ym. 2015). Maa-alueelle tapahtuvan laskeuman kautta syntyvästä typpikuormituksesta ei ole olemassa arvioita. Tässä yhteydessä oletettiin, että Suomessa ilmakehään päässeistä typpipäästöistä päätyy Itämereen 10 %.

  Itämeri-laskurissa eri eläintuotantosuunnille vastaavat elintarvikkeet ovat seuraavat:

 • Nautatalous
 • Naudanliha
 • Voi
 • Maito, piimä
 • Juusto
 • Jogurtit, viilit ja rahkat
 • Kermat
 • Sikatalous
 • Sianliha
 • Siipiraja
 • Siipikarjan liha
 • Munat
 • Lammas
 • Lampaan liha
 • Erilaisten nautaperäisten elintarvikkeiden osuudet nautatalouden kokonaisvesistökuormituksesta arvioitiin Luken asiantuntijoiden arvioiman allokoinnin perusteella. Nautatalouden ravinnekuormituksesta 30 % osittuu naudanlihalle ja 70 % maitotuotteille. Maitotuotteiden osalta ravinnekuormitus jakaantuu tuotteittain seuraavasti: maito ja piimä 34 %, voi 12 %, juusto 21 %, jugurtit, viilit ja rahkat 8 % ja kermat 8,5 %. Siipikarjan ravinnekuormitus jakaantuu siipikarjan lihalle ja munille samassa suhteessa kuin miten viljan ja rypsin rehunkäyttötiedot näille tuotteille arvioitiin jakautuvan.

  Lammastalouden aiheuttama ravinnekuormitus saatiin arvioimalla sen käyttämien viljan ja herneen peltohehtaarien sekä nurmen pinta-alojen perustella. Lammastalouden ravinnekuormituksesta on lampaan lihalle kohdennettu se osuus, joka vastaa lampaan lihan taloudellista arvoa lammastaloudesta. (noin 61,2 %). Maisemanhoidon osuus lammastalouden arvosta arvioitiin olevan 30,6 %, taljojen 5,1 % ja villan (ml. käsityöt) 3,1 %. Arviot on tehnyt lammasyhdistyksen Pia Parikka.

  Eri kotieläintuotantoaloille saadut kokonaisvuosikuormitustiedot on jaettu tuotteiden kotimaisella tuotantotiedoilla, jotka on saatu Luonnonvarakeskuksen ylläpitämistä tuotantotilastoista. Lihantuotannon tuotteiden muuttaminen luuttomaksi lihaksi tehtiin Lihatiedotuksen ilmoittamien tietojen perusteella. Lopputuloksena saatiin eri tuotteille yksikkökuormitustiedot, eli esim. g P/kg tuotetta.

  Kullekin elintarvikkeelle on määritelty se osuus mikä tulee kotimaan tuotannosta ja mikä tuodaan Itämeren valuma-alueelta Suomeen. Lukujen määrittäminen on tehty Luonnonvarakeskuksen ravintotilaston ja Tullin tuontitilastojen perusteella. Ainostaan Itämeren valuma-alueella tuotettu elintarvike on laskettu Itämerta kuormittavaksi. Itämeren valuma-alueella tuotetun ruuan yksikköpäästötiedot ovat samat kuin Suomessa tuotetun ruuoan.

  Kalaravinto

  Kasvatetun kotimaisen kalan päästöinä on käytetty kotimaisen kirjolohen kasvatuksen päästötietoja (5 P g/kg ja 40 N g/kg perkaamatonta kalaa), jotka ovat peräisin MTT:n julkaisusta (Silvenius ym. 2012). Laskurissa kasvatetun kalan käyttömäärät on ilmoitettu fileenä. Fileekiloa kohti arvioituna päästöt ovat kaksinkertaiset edellä esitetyistä.

  Luonnonvesistä pyydetty kala poistaa ravinteita. Itse kalastetun kalan ravinnepoistumat Itämeressä kalastettaessa, eli negatiiviset päästöt, laskettiin mallissa Hjernen ja Hanssonin (2002) ja Setälän (2016) esittämien tulosten keskiarvona. Ne ovat:

 • Fosfori (P) -6,3 g / kg pyydettyä kalaa
 • Typpi (N) -25,5 g / kg pyydettyä kalaa
 • Sisävesillä kalastaessa ko. ravinnepoistumia pienennettiin samoilla paikkakuntakohtaisilla ravinteiden pidättymiskertoimilla, joita käytettiin eläinperäisen maatalousravinnon ja jätevesipuhdistamojen yhteydessä. Pidättymiskertoimet laskettiin Syken vesistömallilla.

  Poro ja riista

  Poron tuotantoon liittyvät ravinnepäästöarviot perustuivat porojen talviruokinnassa käytetyn rehun viljelyn päästöihin ja porotalouden aiheuttamiin ammoniakkipäästöihin. Ammoniakkipäästöt perustuvat Suomen ammoniakkimalliin (Grönroos ym. 2009). Sen sijaan luontaisen ravinnon, kuten jäkälän, hyödyntämisestä aiheutuvat päästöt katsottiin luonnonmukaisiksi eikä niitä huomioitu tässä yhteydessä. Kaiken kaikkiaan laskettiin, että porot hyödyntävät talvisaikaan täysrehua, heinää ja kokoviljasäilörehua keskimäärin 60 päivänä vuodessa lukuun ottamatta syksyllä teurastettuja saman vuoden vasoja, jotka eivät kuluta rehua ollenkaan vaan käyttävät luonnonravintoa. Poronrehun resepti- ja energiankulutustiedot saatiin poronrehujen valmistajalta (Finer 2014, Holma 2014, Välimaa 2014). Rehun kulutukset rehujakeittain suhteessa lihan tuotantoon saatiin MTT:n (nykyisin Luken) ylläpitämästä kannattavuuskirjanpidosta. Poronkasvatuksen lannasta aiheutuvat ravinnehuuhtoumat on arvioitu perustuen tutkimukseen (Uusi-Kämppä ym. 2007), jonka perusteella 3 % lannan typestä ja 5 % fosforista huuhtoutuu ja edelleen arviolta puolet tästä päätyy itämereen.. Rehevöittävä vaikutus pororouheen tuotantoketjussa on yhteensä 21,8gPO4-ekv/kg pororouhetta. Tästä 43 % on peräisin typestä, 51 % fosforista, 5 % ammoniakista ja 1 % typen oksideista (Silvenius ym. 2015).

  Riistan osalta huomioitiin ravinnehuuhtoumat riistapellosta, joiden oletettiin vastaavan nurmien minimihuuhtoumia. Ainoat koneelliset toiminnot riistapeltojen hoidossa oivat kylvö ja niitto. Lisäksi arvioitiin pyyntitapahtumassa ajetuista ajokilometreistä aiheutuva typen oksidien emissio. Lähteenä tutkimuksessa oli keskisuomalainen metsästysseura. Riistapeltojen määrä suhteessa riistan määrään saatiin tilastoista (Ravintotase 2014, MMM:n tilasto).

  Kuluttajan valinnat, kasvisperäinen ravinto ja lihan korvaamismenettely

  Käyttäjän ravinnekuormitus elintarvikkeiden osalta saadaan kertomalla ko. päästökertoimilla niitä vastaavat kulutusmäärät. Oletuksena annetaan suomalaisten keskiarvokulutustiedot, jotka saadaan Luonnonvarakeskuksen tilastosta. Kalan kulutustiedot on saatu Luonnonvarakeskuksen tilastosta.

  Jos käyttäjä antaa tiedon, että pyydetty kala päätyy omaksi ravinnoksi, niin tämä määrä siirtyy ruokavalion lähtötiedoiksi. Tällöin fileenä ilmoitetun kotimaisen luonnonkalan pyytämisestä aiheutetut ravinnepoistumat ovat kaksinkertaiset pyydettyyn pyöreään kalaan nähden kiloa kohti tarkasteltuna.

  Jokaiselle suomalaiselle asetetaan laskurissa kasvisperäisestä ruokavaliosta peruskuorma. Se saadaan jakamalla eläintuotannon ulkopuolella oleva maatalouskuormitus Suomen väkiluvulla. Työssä käytetty kasvisravinnon peruskuorma Itämereen on 40 g P/ vuosi henkilö ja 651 g N / vuosi henkilö.

  Laskurissa lähdetään oletuksesta, että liharuoka korvautuu käyttäjän valinnan mukaan kotimaista tai ulkomaista kasviravintoa tai kalaravintoa painottavalla ruokavaliolla. Korvaaminen alkaa, kun naudanlihan kulutusta vähennetään enemmän kuin 70 g, sianlihan enemmän kuin 190 g, broilerin lihan enemmän kuin 30 g keskiarvosuomalaisen viikkoannoksesta. 20 gramman lihavähennys korvataan eri korvausprofiilin tapauksessa seuraavilla ruoka-aineksilla ja määrillä (g):

  Kompensaatioruoka-aineksetKotimaisuutta painottava kasviravintoUlkomaalaisuutta painottava kasviravintoKalapainoitteinen ruokavalioYksikkö
  Kasvikset23.723.323.7g
  Herne1.200.1g
  Tuontipapu1.600.1g
  Härkäpapu0.800g
  Soija (lihan korvaamisessa)3.711.30g
  Hamppu0.400g
  Pähkinät4.14.14.1g
  Hedelmät0.01.40.0g
  Marjat16.35.216.3g
  Viljat10.513.510.5g
  Kasvisöljyt 0.60.63g
  Kala (kasvatettu)0.00.03.3g
  Tofu0.00.00000.0000g
  Soija0.00.00000.0000g
  Kasvismaito0.00.00000.0000litraa
  Kasvispohjaiset jugurtit, rahkat0.00.00000.0000litraa
  Kasvisrasvat0.00.00000.0000g

  Ko. raaka-aineiden kotimaan tuotannon sadot hehtaaria kohti on saatu www.farmit.net-sivustolta. Liittämällä niihin edellä esitetyn taulukon raaka-aineiden määrät saatiin kutakin 20 lihagrammaa vastaava hehtaarimäärä. Näiden hehtaarien aiheuttama ravinnekuormitus oletettiin olevan sama kuin mitä viljapeltojen kuormitukset laskurissa.

  Ainostaan kotimaisten ruoka-aineiden ravinnekuormitus laskettiin mukaan kuormitukseen. Ko. kompensaatioprofiilien raaka-aineiden kotimaisuusasteina (%) on käytetty arvioita:

  Kompensaatioruoka-aineksetKotimaista kasviravintoa painottavaUlkomaista kasviravintoa painottavaKalaravintoa painottava
  Kasvikset70,971,270,9
  Herne66,70100
  Tuontipapu000
  Härkäpapu62,500
  Soija (lihan korvaamisessa)000
  Hamppu7500
  Pähkinät000
  Hedelmät07,140
  Marjat82,282,282,2
  Viljat80,080,080
  Kasvisöljyt 505046,7
  Kala (kasvatettu)0027,3
  Tofu000
  Soija000
  Kasvismaito979797
  Kasvispohjaiset jugurtit, rahkat838383
  Kasvisrasvat505046,7

  Liikkuminen

  Liikkuminen edellyttää energian käyttöä, josta syntyy ilmakehään typen oksidipäästöjä (NOx). Suomessa ilmakehään joutuvista typen päästöistä oletetaan päättyvän typpenä Itämereen 10 % energiatuotantotietojen tapaan. Tässä yhteydessä ei pystytä ottamaan huomioon sitä, missä päin liikkuminen tapahtuu. Laivaliikenteestä typen ilmapäästöistä on arvioitu päätyvän Itämereen suoraan 12,4 % (Shamsudheen ym. 2015). Kun tähän %-lukuun lisätään oletus maa-alueelta veteen päätyvä typpilaskeuman osuus, mallissa on käytetty vesiliikenteen ilmaan joutuville typpipäästöille 13 % kulkeutumiskerrointa Itämereen.

  Joukkoliikenteen (juna, bussi ja raitiovaunut) aiheuttamien typen oksidipäästöt henkilökilometriä kohden on saatu VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmästä. Itämereen päätyvät typpipäästöt ovat:

 • Bussi: 0,197 g N / km matkustaja
 • Juna/raitiovaunu 0,0012 g N/ km matkustaja (arvioissa käytetty sähkön tuotannon päästöä)
 • Henkilöautoliikenteen osalta kysytään auton käyttövoimaa, vuosittaista ajokilometrimäärää sekä auton keskimääräistä täyttöastetta (oletus 1,7 henkilöä/km). Laskennassa on käytetty henkilöautojen keskimääräisiä kilometrikohtaisia typpipäästöjä vuonna 2011, jotka on esitetty VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmässä. Tässä yhteydessä ei eritellä auton ikää. Itämereen päätyvä päästö on seuraava:

 • Henkilöauto, bensiini 0,015 g N /km
 • Henkilöauto, diesel 0,020 g N /km
 • Henkilöauto, kaasu 0,019 g N /km
 • Henkilöauto, sähkö 0,004 g N /km

 • Laivaliikenteen ominaispäästöt per matkustaja on saatu VTT:n lipastolaskentajärjestelmästä. Itämereen päätyvä päästö on seuraava:

 • Autolautta, hidas /lossi 0,144 g N /km matkustaja
 • Autolautta, nopea 0,307 g N /km matkustaja
 • Kantosiipialus 0,353 g N /km matkustaja
 • Vapaa-ajan veneilyn typen oksidipäätöt (NOx) (kg) ajotuntia (h) kohti on saatu VTT:n asiantuntijoiden arvioista, joka ottaa huomioon moottorin koon ja tyypin seuraavasti:

  Moottorin koko (hv)2-tahti4-tahti
  < 207,414,9
  > 2066,2132,5

  Sisämaassa tapahtuvassa veneilyssä 10 % NOx-päästön typestä oletetaan pääsevän Itämereen. Vastaavasti Itämerellä tapahtuneesta veneilystä Itämereen on oletettu pääsevän 12,4 % päästöistä.

  Muu kulutus

  Mallissa muut kulutuksen osa-alueet, joiden osalta käyttäjä ei anna lähtötietoja ja joiden tulokset liitetään osaksi käyttäjän loppuyhteenvetoa, ovat:

 • Metsäteollisuuden tuotteet (paperi, pahvi, kartonki, rakentamisen puutuotteet)
  • Jätevesipäästöistä 20 % kotimaan kulutukseen (päästöt Vahti-tietokannasta)
   Tehtaiden energiankulutuksen typpipäästöistä ilmaan 20 % kotimaan kulutukseen
   Metsätalouden vesistökuormituksesta (Suomen metsätalouden kokonaispäästöt P 130 t/a, N 2450 t/a) se osuus, joka palvelee suomalaisen kuluttajan puutuotteiden valmistusta ja tehtaiden energian käyttöä (= 20 % Suomesta otetun ainespuun metsätalouskuormituksesta)
 • Kulutusta palvelevan tärkkelysteollisuuden peltokuormituksen osuus (20 %)
 • Lammastalouden muut kuin lihantuotannon päästöt
 • Viinan kulutuksen vaatima peltopinta-ala ja sen ravinnekuormitus
 • Muut teolliset tuotteet
  • Jätevesipäästöistä 20 % kotimaan kulutukseen
   Kulutusta palvelevan energian käytön typpipäästöt ilmaan (20 % kokonaisenergian käytön typpipäästöistä)
 • Palvelujen kiinteistöjen energian kulutuksen (Tilastokeskuksen energiatilasto) typpipäästöt ilmaan ja käytettyä energiaa vastaavien puu- ja turvemäärien osuudet metsätalouden ja turpeen oton vesistökuormituksesta (Suomen turpeenoton kokonaispäästöt: P 7 t/a, N 920 t/a)
 • Tavaroiden ja palvelujen kuljetusten typpipäästöt ilmaan (puolet tieliikenteen kuljetusten NOx-päästöistä)
 • Vesiliikenteen tavarakuljetusten osuus on arvioitu Ilmatieteen laitoksen Jukka-Pekka Jalkasen tuottaman aineiston (Suomen kansantaloutta palvelevan vesiliikenteen Itämeren alueella aiheutuva NOx-päästö) perusteella. 18 % tästä päästöstä on arvioitu johtuvan kotimaan kulutusta palvelevasta tavaraliikenteestä.

  Muun kulutuksen päästöarviot henkeä kohti olivat seuraavat:

  P g/as/vuosiN g/as/vuosi
  Metsätalous (tuotteet)2,444,5
  Palvelut5165
  Teollisuuden energia1,8145
  Teollisuuden jätevedet6,3124
  Kuljetukset (maalla) 103
  Vesiliikenne (tavarat) 188,3
  Väkevät alkoholijuomat1,728,3
  Lammastalous (muu kuin liha)0,67,7
  Peltojen muu teollisuuskäyttö0,915,7
  Muista Itämerenmaista tuodut tavarat0,944

  Itämeri-jalanjäljen laskenta

  Ravinnepäästöjen tiedot muutetaan lopuksi yhdeksi luvuksi, Itämeri-jalanjäljeksi. Tässä ns. rehevöitymisindeksissä typpi- ja fosforipäästöt muutetaan yhteismitalliseksi rehevöitymisen suhteen. Redfieldin suhdeluvun perusteella (Redfield ym. 1963). Sen mukaan 1 moolin typpipäästölisäys aiheuttaa 6.6 moolin orgaanisen hiilimäärän vesiympäristössä. 1 moolin fosforipäästölisäys aiheuttaa puolestaan 106 moolin orgaanisen hiilimäärän. Kun käytetään tätä typen ja fosforin välistä suhdetta ja tulos esitetään fosfaattiekvivalenttina (PO4 ekv), kokonaisfosforimäärä kerrotaan 3,06:lla ja kokonaistyppimäärä puolestaan 0,42:lla. Mallin rehevöitymisindeksi on yleisesti käytetty ympäristövaikutustarkasteluissa.

  Laskurin tulosten epävarmuudesta

  Laskuri antaa vain suuruusluokka-arviot eri kulutuksen osa-alueiden ravinnekuormituksesta Itämereen. Laskuri perustuu tilastotietoihin, malleihin ja tutkimustuloksiin. Kaikilta osin taustatieto ei ole vielä kuitenkaan kattavaa. Esimerkiksi luomutuotannon ja lemmikkieläinten vaikutusta Itämeren ravinnekuormitukseen ei kyetä toistaiseksi ottamaan huomioon. Erittäin suuri epävarmuus liittyy kulutuksemme aiheuttamiin ravinnepäästöihin Itämeren muissa maissa. Tämä tuonnin osuus on mallissa aliarvioitu, mutta tällä puutteella ei ole kuitenkaan käytännön merkitystä mallin antamamaan kokonaiskuvaan.

  Laskurin toteutus

  Laskuri on toteutettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Helsingin Sanomien ja John Nurmisen Säätiön kanssa. Tässä julkaisussa osallisina ovat olleet:

  Prof. Jyri Seppälä, SYKE, hankkeen vastuullinen johtaja

  Tutkija Merja Saarinen, Luke, Luonnonvarakeskuksen vastuuhenkilö

  Tutkija Joonas Munther, SYKE, laskurin suunnittelu ja koodaus


  Laskurin taustalla olevien lähtötietojen tuottamiseen ja mallinnukseen ovat osallistuneet:

  Erikoistutkija Seppo Knuuttila, SYKE

  Erikoistutkija Olli-Pekka Pietiläinen, SYKE

  Erikoistutkija Juha Grönroos, SYKE

  Erikoistutkija Markus Huttunen, SYKE

  Erikoistutkija Markku Puustinen, SYKE

  Johtava asiantuntija Jyrki Laitinen, SYKE

  Erikoistutkija Sirkka Tattari, SYKE

  Erikoistutkija Petri Ekholm, SYKE

  Tutkija Frans Silvenius, Luke

  Prof. Arto Huuskonen, Luke

  Prof. Hilkka Siljander-Rasi, Luke

  Tutkija Petra Tuunainen, Luke

  Erikoistutkija Markku Saastamoinen, Luke

  Johtava tutkija Perttu Virkajärvi, Luke

  Kirjallisuutta

 • Hippolis, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry ja Luke Hevostalous 2016. Hevostalous lukuina 2015.
 • Puustinen M., Turtola E., Kukkonen M., Koskiaho J., Linjama .J, Niinioja R., Tattari S. (2010), VIHMA—A tool for allocation of measures to control erosion and nutrient loading from Finnish agricultural catchments, Agriculture, Ecosystems and Environment 138 (2010) 306–317
 • Erälinna R, Jaakkola S, Kurppa S, Lento S, Mattinen L, Mäkinen-Hankamäki S, Nousiainen L , Riipi I, Räsänen K, Saarinen M, Silvenius F (2014) Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys, MTT Raportti 145. http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti145.pdf (accessed 21.3.2016)
 • Finer, A. Raisio oyj. Kirjallinen tiedonanto 10.9.2014
 • Grönroos, J., Mattila, P., Regina, K., Nousiainen, J., Perälä, P., Saarinen, K. & Mikkola-Pusa, J. Development of the ammonia emission inventory in Finland. Revised model for agriculture. Helsinki 2009. Finnish Environment Institute
 • Gröönroos, J. 2014. Maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämismahdollisuudet ja –kustannukset.
 • Ympäristöministeriön raportteja 26/2014.
 • Hjerne, O., Hansson, S. 2002. The role of fish and fisheries in Baltic Sea nutrient dynamics. Limnol. Oceanogr., 47(4), 2002, 1023–1032.
 • Holma, M. 2014. Rehuraisio Oyj. Kirjallinen tiedonanto 27.8.2014.
 • Huttunen, M., Vehviläinen, B., Huttunen, I. 2013. Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä – WSFS- Vemala-mallin arvio. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2013. ISBN 978-952-11-4135-5.
 • http://hdl.handle.net/10138/38555
 • Laamanen, M. (toim.) 2016. Suomen merenhoitosuunnitelman
 • toimenpideohjelma 2016–2021 Ympäristöministeriön raportteja 5/2016. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160314/YMra_5_2016.pdf?sequence=1
 • Pöyry 2010. Laskelmia lämmityksen päästöistä. Öljyalan palvelukeskus Oy.
 • Setälä, J. 2015. Rannikkovesien poistokalastus. Esitys kannattava hoitokalastus seminaari. Rauma 11.6.2015.
 • Shamsudheen, S.V., Bartnicki, J., Gusev, A., Aas, W. 2015. Atmospheric Supply
  of Nitrogen, Lead, Cadmium, Mercury and PCBs to the Baltic Sea in 2013. HELCOM, Helsinki.
 • Redfield, A.C., Ketchum, B.H.., Richards, F.A. 1963. The influence of organisms on the composition of sea water. In Hill, M. .N.(ed.): The sea 2, 26–27.Interscience Publishers, New York.
 • Silvenius, F., Mäkinen, T., Grönroos, J. ym. 2012. Kirjolohen kasvatuksen ympäristövaikutukset. MTT raportti 48.
 • Silvenius, F., Kurppa, S., Tauriainen, J. & Nousiainen, J. 2015. Lähiruoat julkisissa hankinnoissa – ympäristövaikutukset hankintakriteereinä. Luonnonvarakeskus, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus X 2015 ISSN 2342-7647
 • Uusi-Kämppä, J., Jauhiainen, L. & Huuskonen, A. 2007. Phosphorus and nitrogen losses to surface waters from a forested feedlot for bulls in Finland. British Society of Soil Science, 23 (Suppl. 1), 82–91
 • VYR ja MMM 2014. Production of cereal and oilseed crops in Finland. http://vyr.multiedition.fi/www/fi/in_enlish/
 • Välimaa, R. 2014. Suomen rehu oy. kirjallinen tiedonanto 12.9.2014
 • Takaisin laskuriin

  Laskennan kuvaus

  Tillbaka till räknaren  Sida 1 - Sida 2

  Vad räknar Östersjöräknaren?

  Östersjöräknaren räknar näringsbelastningen av en finländsk konsument till Östersjön under ett år. Av näringsämnena beaktas fosfor och kväve, som är de viktigaste näringsämnena i Östersjöns ekosystem. De påskyndar eutrofieringen (övergödningen) av Östersjön: Algernas tillväxt accelererar och som en följd av detta bl.a. minskar syret i Östersjöns undre vattenlager vilket i sin tur leder till att blomningen av blågröna alger tilltar. Att minska näringsbelastningen till havet spelar en central roll för att förbättra Östersjöns tillstånd.

  Räknaren tar hänsyn till de viktigaste faktorerna med inverkan på den av människan förorsakade näringsbelastningen till Östersjön. Dessa är:

 • Boende
 • Avloppsvattenhantering
 • Energianvändning
 • Fritidsboende
 • Hobbyn
 • Mat
 • Transporter
 • Övrig konsumtion
 • Räknaren uppskattar användarens fosfor- och kväveutsläpp utgående från de svar som anges och förenar dem till ett så kallat Östersjö-fotavtryck. Du kan jämföra ditt eget fotavtryck med fotavtrycket från en genomsnittskonsument från samma ort eller med en s.k. "Östersjöväns” fotavtryck. En Östersjövän är en fiktiv konsument som med sina personliga val har lyckats minimera sin egen näringsbörda på Östersjön. Indexresultatet visar resultaten av de olika faktorer som ger upphov till konsumentens näringsbelastning. Ju större fotavtryck, desto större belastning på Östersjön.

  Mat

  Östersjöräknaren erbjuder som utgångsläge användaren fyra olika dietalternativ, av vilka hen kan välja det alternativ som bäst motsvarar hens diet. Därtill kan användaren justera mängderna för en del livsmedel så att de bättre motsvarar användarens egen veckokonsumtion. De justerbara livsmedlen utgör på grund av sina jordbruksfunktioner den mat som belastar Östersjön mest. Hit räknas kött, mejeriprodukter, ägg, fisk och öl. Standardvärdena som anges som utgångspunkt står för en genomsnittsfinländares veckoförbrukning. Livsmedlen som i räknaren härstammar från djurriket samt öl täcker tillsammans cirka 80% av näringsbelastningen till Östersjön av den mat som produceras i Finland.

  En minskning av köttkonsumtionen i förhållande till standard dieten ersätter du med en tillräcklig mängd vegetarisk kost för att trygga proteinintaget.

  Användaren har här möjlighet att välja en kompensationsprofil med betoning antingen på finska eller utländska vegetariska livsmedel. En minskning av mejeriprodukterna ersätts helt enkelt med mjölkliknande vegetariska produkter som havredryck, sojadryck och tofu. Smör ersätts med vegetabilisk olja och ägg med soja. Öl ersätts inte, eftersom det inte är en nödvändig del av kosten.

  Räknaren ersätter livsmedlen automatiskt och kompensationen visas inte för användaren. Räknaren börjar ändå ersätta livsmedel först när proteinintaget faller under en acceptabel nivå. Gällande blanddieten så påbörjas kompensationen då nötkonsumtionen minskas med mer än 70 g, fläsk mer än 190 g och boilerkött mer än 30 g. För mjölkens och äggens del sker kompensationen omedelbart. Gränsvärdena för kompensation är framtagna med beaktande av proteinbehovet (nedre gränsen) och den roll (andel) som proteinkälla som de aktuella livsmedlen anses ha i nutidens diet.

  Med räknarens kompensationsförfarande kan man inte garantera att givna kostrekommendationer för en fullgod kost eller andra hälsoaspekter uppfylls. Beträffande radikala dietförändringar bör konsumenten ta reda på skilt om den valda kosten är tillräckligt näringsrik. Speciell uppmärksamhet bör fästas på grupp B-vitaminer ifall att livsmedelsprodukter av animaliskt ursprung reduceras radikalt från kosten, men även tillgången på zink och D-vitamin kan understiga rekommendationerna. Å andra sidan är inte heller nutidskosten näringsmässigt sett optimal.

  Om du ökar mängderna mat i förhållande till standard dieten, genom att lägga till kompenserande livsmedel, så ökar detta belastningen på Östersjön endast till de delar som tilläggsmängderna mat är producerade i områdena kring Östersjön.

  Räknaren beskriver näringsbelastningen av den mat som producerats i Östersjöområdet. Därför tar räknaren hänsyn till om de konsumerade livsmedlen är inhemska eller har producerats i något av Östersjöns avrinningsområden. Om användaren äter mat som har producerad utanför länderna vid Österjöns kust, kommer denna näringsbelastning inte att synas i Östersjöräknaren. Att byta ut inhemsk mat mot utländsk är ändå inte oproblematisk vad gäller miljöpåverkan. Livsmedel som produceras annorstädes förorsakar sin egen miljöpåverkan, och som utformas av de lokala förhållandena.

  Den vegetariska kostens belastning utgör en genomsnittsfinländares så kallade grundbelastning, vars storlek förändras enligt de ovan nämnda principerna om kompensation i det fall att användaren ändrar mängden mat från djurriket. Användaren kan inte själv välja sin konsumtion av vegetabiliska produkter i räknaren.

  Användaren av räknaren kan uppskatta hur stor inverkan hens matavfall har på hens Östersjöfotavtryck genom att först ange konsumtionstalen utgående från de mängder matvaror hen har handlat. Därefter upprepas uträkningen så att de konsumtionstal som anges istället motsvarar den faktiska förbrukningen. Skillnaden mellan resultatet visar matavfallets effekt på slutresultatet.

  Sammanfattningsvis kan man konstatera, att räknaren inte klarar av att exakt beskriva användarens matvanor och motsvarande Östersjöbelastning. Även i övrigt så bör belastningsuppskattningarna som räknaren ger endast beaktas som riktgivande på grund av brister i de bakomliggande utvärderingsmodellerna och forskningsrönen. Då man tolkar resultaten så är det bra att vara medveten om räknarens brister gällande kosten, eftersom kosten utgör det viktigaste delområdet av vår totala näringsbelastning till Östersjön.

  Avloppsrening för bostäder och fritidshus

  Bostadsfastigheter är vanligtvis anslutna till ett kommunalt avloppsreningsverk med en viss, varierande, reningsförmåga för näringsämnen. I detta fall kan bostaden och eventuellt fritidsbostaden användare inte påverka fosfor- och kväveutsläppen från bostadens avloppsvatten. Avloppsreningsverkets reningseffektivitet framträder i Östersjö-fotavtrycket. Bostadens och fritidsbostadens ort har betydelse för hur näringsämnena kan ta sig till Östersjön. Som grundregel gäller att ju längre avståndet är till Östersjön från de vattendrag som i första hand tar emot ditt avloppsvatten, desto mindre mängder näringsämnen tar sig till Östersjön. Olika vattendrags kapacitet att hålla kvar näringsämnen (retention) varierar emellertid betydelsefullt, varmed betydande mängder näring – speciellt kväve – kan hamna i Östersjön också från en utsläppskälla långt inne i landet.

  I räknaren har för alla kommuner bestämts en procentsats för vattendragens förmåga att behålla näring, genom att beakta vattendragens avrinningsrutt till Östersjön. Reningseffektiviteten av avloppsvattenbehandling samt retention av näringsämnen i vattendrag bestämmer tillsammans utfallet av näringsbelastningen från avloppsvattenhanteringen. Av denna anledning varierar resultaten för olika orter, även om övriga utgångsdata är desamma.

  Hobbyn

  Fritidsaktiviteterna inkluderar golf, ridning, travsport och fiske. Golfplaner gödslas och en del av denna näringsbelastning hamnar till slut i Östersjön. Ridning och hästkapplöpning förutsätter hästar, vilka belastar Östersjön genom den foderodling och grönbete som de behöver. Belastningen från dessa hobbyn riktar sig i räknarene till dem som rider eller ägnar sig åt travsport. Orter som tillhandahåller golf och ridning har betydelse för utsläppen av näringsämnen till Östersjön, vilket har beaktats i räknaren. Genom att fiska i insjöar och i Östersjön kan man avlägsna näringsämnen från Östersjön.

  Fiskeorten har betydelse för hur mycket näring som avlägsnas, vilket har beaktats i räknaren.

  Energi

  Räknarens energiutfall omfattar direkta kväveutsläpp till luften samt uppgifter om indirekt belastning av vattendrag till Östersjön från införskaffande av råvaror (torv, trä) för energianvändning i boende och fritidsboende. Luftutsläppens lägesinformation har inte beaktats i räknaren.

  Transporter

  Gällande transporter har man beaktat transportmedlens direkta kväveutsläpp till luften från energiförbrukningen. Luftutsläppens lägesinformation har inte beaktats i räknaren.

  Osäkerheten beträffande räknarens resultat

  Räknaren uppskattningar av näringsbelastningen till Östersjön gällande olika delområden för vår konsumtion är endast riktigivande. Räknaren grundar sig på statistikuppgifter, modeller och forskningsresultat. För alla delar är bakgrundsinformationen ändå inte ännu heltäckande. Exempelvis är det ännu inte möjligt att beakta inverkan av näringsämnesbelastningen från ekologisk odling och keldjur. Vad gäller de näringsutsläpp som vår konsumtion förorsakar i de övriga Östersjöländerna råder en mycket stor osäkerhet. Den här importandelen har underskattats i räknaren, vilket ändå saknar praktisk betydelse för den helhetbild som modellen ger.

  Versiohistoria

  Takaisin laskuriin

  Päivityshistoria

  v. 1.05 (julk. 20.7.2018)

 • Ruotsinkielinen kuvaus laskurista lisätty ohjesivulle
 • Aloitusarvojen tarkennuksia
 • Liikkumisen arviointiin uusia käyttöliittymäelementtejä
 • Kalastukseen lisätty vaihtoehto saaliin palauttamiselle takaisin vesistöön
 • Kalastus jäämereen laskevista vesistöistä ei enää vaikuta tuloksiin
 • Kuivakäymälä myös vakituisen asumisen vesihuollon vaihtoehtoihin
 • Kieliasukorjauksia ja ulkoasupäivitys
 • v. 1.03 (julk. 24.2.2017)

 • Muutoksia käyttöliittymään
 • Suorituskykyparannuksia
 • Korjattu Golfin retentiolaskenta kuntaa vaihtaessa
 • v. 1.02 (julk. 15.2.2017)

 • Versiohistoria- ja jakopainike etusivulle
 • Hevosharrastukseen harrastuneisuusasteen arviointi lisätty
 • Paritalo lisätty asumismuodoksi
 • Lisätty valittavaksi asunnon energiatehokkuusluokka. Lämmitykseen tarvittavan energian arviointi energiatehokkuusluokan mukaan.
 • v. 1.01 (julk. 8.2.2017)

 • Lisätty maalämpö valittavaksi lämmitysmuodoksi
 • Lisäykset lähdeluetteloon (Puustinen et al., Hippolis et. al.)
 • Korjattu syöttökenttien lukuarvojen näkymä Mozilla Firefoxilla
 • Lisätty painike laskurin upottamiselle muille sivustoille
 • Tarkennuksia hevosharrastuksen päästökertoimiin ja dokumentaatioon
 • v. 1.00 (julk. 3.2.2017)

 • Ensimmäinen versio julkaistu internetissä 3.2.2017