Alueidenkäytön hallinta

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Oinonen Kari, +358 29 525 1474
  Sähköposti: kari.oinonen@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö • Erfving Natalia, +358 29 525 1233
  Sähköposti: natalia.erfving@syke.fi
  Korkeakouluharjoittelija
  Atenas- ja Mammutti -hankkeeseen liittyvät tutkimustehtävät mm. asiantuntijahaastattelut, dokumentti- ja paikkatietoanalyysi
 • Kontio Panu, +358 295 251 293
  Sähköposti: panu.kontio@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Alueiden käyttöön liittyvä tutkimus ja kehittäminen
 • Niemelä Anssi, +358 295 252 229
  Sähköposti: ext.anssi.niemela@syke.fi
  Siviilipalvelusmies
 • Nieminen Hanna, +358 29 525 1858
  Sähköposti: hanna.p.nieminen@syke.fi
  Tutkija
  Kestävään alueiden käyttöön ja hallintaan liittyvä kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö. Mm. maankäytön suunnittelun, lähiympäristön ja kiertotalouden kysymykset. Elinympäristön tietopalvelu Liiterin viestintä, markkinointi ja koulutukset.
 • Nyberg Elina, +358 29 525 1396
  Sähköposti: elina.nyberg@syke.fi
  Tutkija
  Yhdyskuntarakenteen ja lähiympäristön kehittämiseen liittyvä tutkimus
 • Ojanen Maria, +358 29 525 1044
  Sähköposti: maria.ojanen@syke.fi
  Tutkija
  kansalaistiede, kansalaisten osallistaminen ja tiedon yhteiskehitys
 • Rehunen Antti, +358 295 251 550
  Sähköposti: antti.rehunen@syke.fi
  Erikoistutkija
  Alueidenkäytön ohjauskeinojen ja kestävyyden arvioinnin kehittäminen, alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kestävän liikkumisen tutkimus
 • Saarikoski Heli, +358 295 251 589
  Sähköposti: heli.saarikoski@syke.fi
  Johtava tutkija
  Ympäristökiistojen ja yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun tutkimus, osallistuva integroiva arviointi
 • Shemeikka Petri, +358 295 251 636
  Sähköposti: petri.j.shemeikka@syke.fi
  Tutkija
  alueiden käyttö
 • Strandell Anna, +358 295 251 657
  Sähköposti: anna.strandell@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Rakennetun ympäristön ja asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeet.
 • Vartiainen Kaarina, +358 29 525 1729
  Sähköposti: kaarina.vartiainen@syke.fi
  Erikoistutkija
  Alueidenkäyttöön, maankäytön suunnitteluun ja rakennetun ympäristön digitaalisiin palveluihin liittyvä kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö.
 • Vierikko Kati, +358 29 525 2084
  Sähköposti: kati.vierikko@syke.fi
  Erikoistutkija
  Yhdyskuntarakenteeseen, kiertotalouteen, luontopohjaisiin ratkaisuihin ja maankäytön suunnitteluun ja hallintaan liittyvä kansallinen ja kansainvälinen tutkimus sekä tutkia ja kehittää uusia lähestymistapoja ja kestäviä ratkaisuja.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta