Species and Habitat Types

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Raunio Anne, +358 295 251 547
  E-mail: anne.raunio@syke.fi
  Head of Unit
  Luontotyyppien suojelu, luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi, luontodirektiivin luontotyypit


 • Ahola Aapo, +358 295 252 234
  E-mail: aapo.ahola@syke.fi
  Senior Coordinator
 • Heilala Tomi, +358 29 525 2181
  E-mail: tomi.heilala@syke.fi
  Researcher
 • Husa Jukka, +358 295 251 192
  E-mail: jukka.husa@syke.fi
  Senior Researcher
  Arvokkaat geologiset muodostumat, koordinointi, geologiset inventoinnit, kartoitusaineistot
 • Jukarainen Aili, +358 295 251 549
  E-mail: aili.jukarainen@syke.fi
  Researcher
  EU:n lintudirektiivin lajien raportointi, lintujen uhanalaisuusarviointi, öljyyntyneiden lintujen hoidon koordinointi ja lintuvesien kunnostus.
 • Kallajoki Iiris, +358 295 251 209
  E-mail: iiris.kallajoki@syke.fi
  Researcher
 • Kivistö Pihla, 
  E-mail: pihla.kivisto@syke.fi
  Researcher
 • Kokko Aira, +358 295 251 290
  E-mail: aira.kokko@syke.fi
  Senior Researcher
  Uhanalaiset ja luontodirektiivin luontotyypit, soiden luontoarvot
 • Kolu Suvi, +358 29 525 2207
  E-mail: suvi.kolu@syke.fi
  Researcher
 • Kontula Tytti, +358 295 251 294
  E-mail: tytti.kontula@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi
 • Könönen Katriina, +358 50 304 3191, +358 29 525 1933
  E-mail: katriina.kononen@syke.fi
  Researcher
  Sisävesien ja Itämeren selkärangattomien ja maakotiloiden tunnistus, suojelu, ja uhanalaisuus, sisävesien ja meren vieraslajit, sisävesien monimuotoisuus.
 • Lehikoinen Aija, 
  E-mail: aija.lehikoinen@syke.fi
  Researcher
 • Liukko Ulla-Maija, +358 295 251 387
  E-mail: ulla-maija.liukko@syke.fi
  Senior Coordinator
  Eliölajien suojelu, lajien uhanalaisuusarviointi, EU:n luontodirektiivin lajien raportointi ja seuranta, uhanalaiset nisäkkäät ja nilviäiset, biodiversiteettiseuranta.
 • Mikkola-Roos Markku, +358 295 251 429
  E-mail: markku.mikkola-roos@syke.fi
  Senior Coordinator
  Uhanalaiset linnut ja lintudirektiivin lajit, valtakunnallisesti tärkeiden kosteikkojen kunnostuksen, hoidon ja arvioinnin suunnittelu
 • Rusanen Pekka, +358 295 251 580
  E-mail: pekka.rusanen@syke.fi
  Researcher
  Linnuston seurannat, merimetson kannankehitys ja vaikutukset luontoon, öljyyntyneiden lintujen hoito
 • Ryttäri Terhi, +358 295 251 585
  E-mail: terhi.ryttari@syke.fi
  Senior Researcher
  luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, uhanalaiset lajit, uhanalaiset luontotyypit, uhanalaisuusarviointi, kasvit, rannikko, rannat, saaristo, paahdeympäristöt, vieraslajit, ekosysteemihotelli, ekologinen kompensaatio
 • Sainio Aki, 
  E-mail: aki.sainio@syke.fi
  Researcher
 • Salo Pälvi, 
  E-mail: palvi.salo@syke.fi
  Coordinator
  luontoselvitysten ohjeistus, luontovaikutusten arvioinnin ohjeistus, biodiversiteettisopimuksen seuranta
 • Tuominen Seppo, +358 295 251 706
  E-mail: seppo.tuominen@syke.fi
  Senior Researcher
  Luontotyyppien tilan seuranta ja raportointi, luontotyyppien paikkatietoaineistot
 • Uddström Annika, +358 295 251 715
  E-mail: annika.uddstrom@syke.fi
  Researcher
  Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvottelut, uhanalaisiin lajeihin ja lajien uhanalaisuusarviointiin liittyvät tehtävät, Luontokunnat-verkoston toiminta, Kansainvälinen maisemapäivän ja Suomen paras maisemahanke- kilpailun järjestelyt, Lenninsiipi-verkkolehti

© Copyright Environmental Administration |  Feedback