Vesien hallinta ja arviointi

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Oulu
Osoite: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu, PL 413 Oulun yliopisto
Faksi:


 • Marttunen Mika, +358 295 251 411
  Sähköposti: mika.marttunen@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö
  säännöstelyn kehittäminen, vesipolitiikan puitedirektiivi, osallistuva suunnittelu, päätösanalyysi


 • Aaltonen Juha, +358 400 148 567
  Sähköposti: juha.aaltonen@syke.fi
  Kehitysinsinööri
  tulvakartoitus, vesivarahankkeiden suunnittelumallit, taajamatulvat, virtausmallit
 • Begum Khaleda, +358 295 251 110
  Sähköposti: khaleda.begum@syke.fi
  Tutkija
  Maanparannusaineiden vaikutusten seurantadatan tilastolliset tarkastelut ja raportointi.
 • Belinskij Antti, +358 503 252 563, +358 295 251 088
  Sähköposti: antti.belinskij@syke.fi
  Tutkimusprofessori
 • Dahlberg Niklas, +358 50 593 7987, +358 295 252 055
  Sähköposti: niklas.dahlberg@syke.fi
  Kehitysinsinööri
  Tulvariskien hallinnan suunnittelun asiantuntija- ja palvelutehtävät
 • Ekholm Petri, +358 295 251 102
  Sähköposti: petri.ekholm@syke.fi
  Erikoistutkija
  Ravinteiden kulkeutuminen ja vesistövaikutukset. Maatalouden ravinnekuormitus ja sen vähentäminen.
 • Hiironen Ronja, +358 295 251 103
  Sähköposti: ronja.hiironen@syke.fi
  Korkeakouluharjoittelija
  Kirjallisuuskatsaukset liittyen valuma-aluelähtöiseen vesitalouden hallintaan ja maataloustoimenpiteiden ilmastovaikutuksiin.
 • Huokuna Mikko, +358 295 251 189
  Sähköposti: mikko.huokuna@syke.fi
  Yli-insinööri
  tulvariskien hallinta, tulvakartoitukset, jokien jääongelmat
 • Lehtoranta Virpi, +358 295 251 361
  Sähköposti: virpi.lehtoranta@syke.fi
  Kehitysinsinööri
  vesistöjen kunnostus ja hoito, kustannus-hyötyanalyysi
 • Lepistö Ahti, +358 295 251 367
  Sähköposti: ahti.lepisto@syke.fi
  Erikoistutkija
  Hajakuormituksen arviointijärjestelmät, integroidut valuma-aluemallit, automaattinen mittaustekniikka, EU-hankkeet, tutkimushankkeiden johto- ja koordinointitehtävät. SYKEn toimitusneuvoston jäsen (vesistö ja vesivarat).
 • Mustajoki Jyri, 
  Sähköposti: jyri.mustajoki@syke.fi
  Erikoistutkija
  Monitavoitearvioinnin vuorovaikutteinen soveltaminen mm. vesien hoitoon, ekosysteemipalveluihin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä hankkeissa.
 • Sane Mikko, +358 295 251 617
  Sähköposti: mikko.sane@syke.fi
  Kehitysinsinööri
  tulvakartoitus, tulvatietojärjestelmä
 • Snellman Roy, +358 50 433 1252, +358 295 251 204
  Sähköposti: roy.snellman@syke.fi
  Kehitysinsinööri
  Tulva- ja kuivuusriskien hallinnan asiantuntijapalvelut ja kehittämistehtävät.
 • Todorovic Sara, +358 50 326 2757, +358 295 252 188
  Sähköposti: sara.todorovic@syke.fi
  Tutkija
  Tulvariskien hallintaan, vaikutusarviointeihin ja maatalouden kestävään vesienhallintaan liittyvät paikkatietoanalyysit
 • Turunen Ville, +358 295 251 061
  Sähköposti: ville.turunen@syke.fi
  Suunnittelija
  Tulvariskien hallinnan tehtävät, paikkatietotarkastelut ja avustavat tehtävät vesikeskuksen T&K-hankkeissa sekä asiantuntijapalvelut ELY-keskuksille.
 • Valkama Pasi, +358 295 252 218
  Sähköposti: pasi.valkama@syke.fi
  Erikoistutkija
  ValumaVesi ja Samassa Vedessä hankkeiden tutkimustyö.
 • Väisänen Sari, +358 295 251 760
  Sähköposti: sari.vaisanen@syke.fi
  Tutkija
  Hajakuormitukseen ja sen vähentämiseen liittyvä tutkimus
 • Västilä Kaisa, +358 29 525 2143
  Sähköposti: kaisa.vastila@syke.fi
  Erikoistutkija

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta