Restoration and Assessment

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Karjalainen Satu, +358 40 751 0073, +358 295 251 262
  E-mail: satu.maaria.karjalainen@syke.fi
  Head of Unit
  piileväseurannat, piileväluokittelu, biologisten seurantamenetelmien kehittäminen, vesienpuhdistuskosteikkojen toiminta


 • Annala Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  E-mail: mari.annala@syke.fi
  Researcher
  Akvaattinen ekologia, metsätalouden vesistövaikutuksiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät, kuntien kiertotalous- ja vähähiilisyyshankkeet
 • Härkönen Laura, +358 504 755 004, +358 295 251 009
  E-mail: laura.harkonen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Järvien kunnostukseen, vesienhoitoon ja valtakunnalliseen vesistökunnostusverkostoon liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät.
 • Karjalainen Sanna, +358 295 251 148
  E-mail: sanna.karjalainen@syke.fi
  Researcher
  Hankkeiden paikkatieto- ja viestinnällisiä tehtäviä, koulutusten ja tilaisuuksien järjestämis- sekä maastotyötehtäviä.
 • Karttunen Krister, +358 44 277 6489, +358 29 525 1830
  E-mail: krister.karttunen@syke.fi
  Researcher
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  E-mail: saija.koljonen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Suunnitella, johtaa ja toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti virtavesissä.
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  E-mail: tiina.laamanen@syke.fi
  Researcher
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Lehtinen Anne, +358 295 252 273
  E-mail: anne.lehtinen@syke.fi
  Trainee, University student
  Maastotyö, aineistojen käsittely ja tulosten raportointi hankkeissa.
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  E-mail: heikki.mykra@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Räsänen Satu, +358 295 252 217
  E-mail: satu.rasanen@syke.fi
  Coordinator
  Viestintätehtäviä eri projekteissa.
 • Snåre Henna, +358 295 252 221
  E-mail: henna.snare@syke.fi
  Researcher
  Väitöskirjan laatiminen virtavesien bioversiteetistä.
 • Tolonen Kimmo, +358 50 535 4748, +358 295 251 037
  E-mail: kimmo.t.tolonen@syke.fi
  Researcher
  Biologiseen seurantaan perehtyneen tutkijan tehtävät kaivosten velvoitetarkkailun kehittämisselvityksessä ja vesien hydromorfologisen seurannan kehittämisessä sekä Freshabit hankkeessa.
 • Turunen Jarno, +358 504 385 829, +358 295 251 229
  E-mail: jarno.turunen@syke.fi
  Senior Research
  Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tutkimus- ja kehityshankkeet. Ekologisen ja hydromorfologisen tilan arviointi ja kunnostus keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa.
 • Uusheimo Sari, +358 50 345 6272, +358 295 251 096
  E-mail: sari.uusheimo@syke.fi
  Researcher
  Tehtäviä vesistökunnostuksessa ja sen projekteissa.
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  E-mail: annika.vilmi@syke.fi
  Researcher
  Vesieliöihin ja vesistöjen limnologiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus. Seurannan, spatiaalisen mallinnuksen ja vesien tilan kehitystä koskevien tieteellisten julkaisujen ja raporttien kirjoittaminen. Piilevien seurantajärjestelmien kehittämiseen osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen tutkimusalaan liittyvissä työryhmissä. Biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistukseen liittyvät työt piilevien osalta.”
 • Visuri Mirkka, +358 50 597 8636, +358 295 251 024
  E-mail: mirkka.visuri@syke.fi
  Researcher
  Turvetuotannon ja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun kehittämiseen liittyvien projektien tutkijan ja projektipäällikön tehtävät.
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  E-mail: kristiina.vuorio@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Environmental Administration |  Feedback