Kulutuksen ja tuotannon keskus

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Seppälä Jyri, +358 295 251 629
  Sähköposti: jyri.seppala@syke.fi
  Johtaja
  Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja

 • Koskinen Laura, +358 295 251 490
  Sähköposti: laura.koskinen@syke.fi
  Assistentti


 • Alhola Katriina, +358 295 251 065
  Sähköposti: katriina.alhola@syke.fi
  Erikoistutkija
  Yhdennetty tuotepolitiikka, tuotepaneelit, ekotehokkaat julkiset hankinnat
 • Komokallio Roosa, +358 295 251 832
  Sähköposti: roosa.komokallio@syke.fi
  Projektisuunnittelija
 • Nissinen Ari, +358 295 251 457
  Sähköposti: ari.nissinen@syke.fi
  Kehittämispäällikkö
  Kulutuksen ja tuotteiden kestävyyden arviointi
 • Nysten Taina, +358 295 251 470
  Sähköposti: taina.nysten@syke.fi
  Kehittämispäällikkö
  Kestävä kulutus ja tuotanto, haitallisten aineiden tunnistaminen sekä riskinarviointi ja -hallinta vesi- ja maaympäristössä. Asiasanat: kehittäminen, tutkimus, maaperä, pohjavesi, kunnostus, haitalliset aineet, riskinarviointi, riskinhallinta, turkistarhaus, liukkaudentorjunta, suolaus, tiet, geologia, kestävä kaivostoiminta, maaperän ja pohjaveden kunnostus, luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Silvo Kimmo, +358 295 251 640
  Sähköposti: kimmo.silvo@syke.fi
  Kehittämispäällikkö
  Kehittämispäällikkö. Asiantuntijapalveluiden ja viranomaistoiminnan sekä asiakkuuksien ja henkilöstöasioiden kehittäminen; teollisen toiminnan ympäristönsuojelun yhdennetyt tarkastelut ja sääntely.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta