Ledningen och ledningens stöd

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:


 • Schulman Leif, 
  E-post: leif.schulman@syke.fi
  Generaldirektör

 • Hautalampi Laura, +358 2 952 51129
  E-post: laura.hautalampi@syke.fi
  Assistent, ledning

 • Kähkönen Anni, +358 29 525 1024
  E-post: anni.kahkonen@syke.fi
  Assistent


 • Ihme Raimo, +358 295 251 207
  E-post: raimo.ihme@syke.fi
  Kundrelationschef
  SYKEn sidosryhmäyhteistyön ja palveluiden kehittäminen. SYKEn Oulun toimipaikan vastuuhenkilö.
 • Jantunen Jorma, +358 295 251 217
  E-post: jorma.jantunen@syke.fi
  Servicedirektör
  Toimintajärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen johtaminen, SYKEn talouden suunnittelun ja seurannan tuki, strategian toimeenpanon tuki, sähköisten työkalujen yhteistyöryhmän johtaminen sekä lausuntojen ja kuulemisten koordinointi.
 • Juvonen Harri, +358 295 251 231
  E-post: harri.juvonen@syke.fi
  Utvecklingsdirektör
  SYKEn ja ministeriöiden välisen tulosohjauksen koordinointi, SYKE-ELY -yhteistyön ylläpidon ja kehittämisen johtaminen, SYKEn yritysyhteistyökäytäntöjen selkeyttäminen, Viikin kampuksen kehittämiseen osallistuminen sekä erikseen sovittavien kehityshankkeiden valmistelu ja johtaminen.
 • Primmer Eeva, +358 295 251 521
  E-post: eeva.primmer@syke.fi
  Forskningsdirektör

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons