Financial Services

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Address: Agnes Sjöbergin katu 2, Agnes Sjöbergin katu 2, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:


 • Pietilä Tuula, +358 50 408 8191, +358 295 251 506
  E-mail: tuula.pietila@syke.fi
  Financial Manager
  Talouspalvelujen vastuuhenkilö, talousarvio, taloussuunnittelu, rahoituksen suunnittelu ja seuranta.


 • Airaksinen Emilia, +358 2 952 51919
  E-mail: emilia.airaksinen@syke.fi
  Financial Officer
  Taloussuunnittelupalvelut; ympäristöpolitiikkakeskuksen taloustuki
 • Eloranta Ritva, +358 295 251 105
  E-mail: ritva.eloranta@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; ostolaskujen käsittely, matkustuksen tuki, Viikin merentutkimuslaboratorion toimipaikka, EE-talo
 • Honkonen Anne, +358 295 251 184
  E-mail: anne.honkonen@syke.fi
  Financial Officer
  Taloussuunnittelupalvelut; johdon tuki -yksikön, viestinnän ja strategisten ohjelmien taloustuki
 • Häkkinen Elina, +358 50 355 7489, +358 295 251 681
  E-mail: elina.hakkinen@syke.fi
  Financial expert
  Talouspalvelut, esikunta; tuntikirjaukset, käyttövaltuushallinta, omaisuuden hallinta
 • Isaksson Mari, +358 29 525 1028
  E-mail: mari.isaksson@syke.fi
  Team Manager
  Talouden peruspalvelut; laskentatoimen vastuuhenkilö (yleisneuvonta, mm. todistukset, raportointi, arvonlisäverotus), maksuliikenneyhteyshenkilö.
 • Kiviranta Annemaria, +358 295 252 031
  E-mail: annemaria.kiviranta@syke.fi
  Team Manager
  Taloussuunnittelupalvelut; merikeskuksen taloustuki
 • Koivukangas-Immonen Seija, +358 40 751 4001, +358 295 251 288
  E-mail: seija.koivukangas-immonen@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; Oulun toimipaikan assistenttitehtävät, laskutus, kululaskujen käsittely, matkustuksen tuki
 • Koski Maria, +358 40 740 2547, +358 295 251 310
  E-mail: maria.h.koski@syke.fi
  Technical Coordinator, EU Projects
  EU-projektipalvelut; EU-rahoitus, EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Kreft-Burman Katarzyna, +358 50 595 3444, +358 29 525 2120
  E-mail: kata.kreft-burman@syke.fi
  Technical Coordinator, EU Projects
  EU-projektipalvelut; EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Ksiksou Fatima, +358 29 525 1117
  E-mail: fatima.ksiksou@syke.fi
  Financial Officer
  Taloussuunnittelupalvelut; laboratoriokeskuksen ja hallintopalveluiden taloustuki
 • Kuusk Kristi, +358 2 9525 1680
  E-mail: kristi.kuusk@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; ostolaskujen ja tulotilitapahtumien käsittely
 • Kärki Riina, +358 29 525 2266
  E-mail: riina.karki@syke.fi
  Technical Coordinator, EU Projects
  EU-projektipalvelut
 • Matikainen Eeva, +358 295 251 414
  E-mail: eeva.matikainen@syke.fi
  Financial expert
  Talouspalvelut, esikunta; laskutuksen ja tulojen käsittelyn vastuuhenkilö, projektien taloushallinnon ohjaus
 • Miettinen Jarkko, +358 29 525 1904
  E-mail: jarkko.miettinen@syke.fi
  Financial Officer
  Taloussuunnittelupalvelut; tietokeskuksen ja kansainvälisten asiain yksikön taloustuki
 • Määttä Taimi, +358 295 251 447
  E-mail: taimi.maatta@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; myyntilaskutus ja tulotilitapahtumien käsittely
 • Niukkanen Laura, +358 50 433 2957, +358 29 525 1256
  E-mail: laura.niukkanen@syke.fi
  Technical Coordinator, EU Projects
  EU-projektipalvelut; EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Nordman Teemu, +358 295 251 458
  E-mail: teemu.nordman@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; ostolaskujen käsittely
 • Ojanen Mirja, +358 295 251 479
  E-mail: mirja.ojanen@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; ostolaskujen käsittely ja tuntikirjausten tarkastus
 • Osanen Otto, +358 2 952 52008
  E-mail: otto.osanen@syke.fi
  Financial Officer
  Taloussuunnittelupalvelut; biodiversiteettikeskuksen taloustuki
 • Paalanen Katja, +358 29 525 2153
  E-mail: katja.paalanen@syke.fi
  Team Manager
  EU-projektipalvelut; johdon raportointi, controllerin tehtävät
 • Rannasmaa Kirsi, +358 295 251 541
  E-mail: kirsi.rannasmaa@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; laskutus, matkustuksen tuki ja maksuaikakorttiasiat
 • Riihentaus Aila, +358 295 251 895
  E-mail: aila.riihentaus@syke.fi
  Financial Assistant
  Talouden peruspalvelut; myyntilaskutus ja tulotilitapahtumien käsittely
 • Riihimäki Miia, +358 504 098 669, +358 29 525 1993
  E-mail: miia.riihimaki@syke.fi
  Technical Coordinator, EU Projects
  EU-projektipalvelut; EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Salo Kari, +358 50 448 9730, +358 29 525 1348
  E-mail: kari.salo@syke.fi
  Financial Officer
  Taloussuunnittelupalvelut; kulutuksen ja tuotannon keskuksen taloustuki
 • Samarhan Albina, +358 50 434 9386, +358 295 252 185
  E-mail: albina.samarhan@syke.fi
  Technical Coordinator, EU Projects
  EU-projektipalvelut; EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Soini Satu, +358 50 516 8595, +358 29 525 1005
  E-mail: satu.soini@syke.fi
  Technical Coordinator, EU Projects
  EU-projektipalvelut; EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Viskari Sirpa, +358 295 251 749
  E-mail: sirpa.viskari@syke.fi
  Assistant, Accounting
  Talouden peruspalvelut; maksuaikakorttiasioiden sekä matka- ja kululaskukäsittelyn yhteyshenkilö
 • Visuri Mika, +358 295 251 752
  E-mail: mika.visuri@syke.fi
  Financial Officer
  Taloussuunnittelupalvelut; vesikeskuksen taloustuki, laskutus; vesistötutkimukset Oulun toimipaikka

© Copyright Environmental Administration |  Feedback