Centret för konsumtion och produktion

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Seppälä Jyri, +358 295 251 629
  E-post: jyri.seppala@syke.fi
  Direktör
  Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja

 • Koskinen Laura, +358 295 251 490
  E-post: laura.koskinen@syke.fi
  Assistent


 • Alhola Katriina, +358 295 251 065
  E-post: katriina.alhola@syke.fi
  Specialforskare
  Yhdennetty tuotepolitiikka, tuotepaneelit, ekotehokkaat julkiset hankinnat
 • Komokallio Roosa, +358 295 251 832
  E-post: roosa.komokallio@syke.fi
  Projektiassistentti
 • Nissinen Ari, +358 295 251 457
  E-post: ari.nissinen@syke.fi
  Utvecklingschef
  Kulutuksen ja tuotteiden kestävyyden arviointi
 • Nysten Taina, +358 295 251 470
  E-post: taina.nysten@syke.fi
  Utvecklingschef
  Kestävä kulutus ja tuotanto, haitallisten aineiden tunnistaminen sekä riskinarviointi ja -hallinta vesi- ja maaympäristössä. Asiasanat: kehittäminen, tutkimus, maaperä, pohjavesi, kunnostus, haitalliset aineet, riskinarviointi, riskinhallinta, turkistarhaus, liukkaudentorjunta, suolaus, tiet, geologia, kestävä kaivostoiminta, maaperän ja pohjaveden kunnostus, luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Silvo Kimmo, +358 295 251 640
  E-post: kimmo.silvo@syke.fi
  Utvecklingschef
  Kehittämispäällikkö. Asiantuntijapalveluiden ja viranomaistoiminnan sekä asiakkuuksien ja henkilöstöasioiden kehittäminen; teollisen toiminnan ympäristönsuojelun yhdennetyt tarkastelut ja sääntely.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons