Lajit ja luontotyypit

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Raunio Anne, +358 295 251 547
  Sähköposti: anne.raunio@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö
  Luontotyyppien suojelu, luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi, luontodirektiivin luontotyypit


 • Ahola Aapo, +358 295 252 234
  Sähköposti: aapo.ahola@syke.fi
  Erikoissuunnittelija
 • Heilala Tomi, +358 29 525 2181
  Sähköposti: tomi.heilala@syke.fi
  Tutkija
 • Husa Jukka, +358 295 251 192
  Sähköposti: jukka.husa@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Arvokkaat geologiset muodostumat, koordinointi, geologiset inventoinnit, kartoitusaineistot
 • Hutri-Weintraub Kirsi, +358 50 477 0777, +358 295 251 932
  Sähköposti: kirsi.hutri-weintraub@syke.fi
  Suunnittelija
  Tieto- ja viestintätuotteiden toteutus, julkaisujen taitto, valokuvien ja aineistojen käsittely tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
 • Jukarainen Aili, +358 295 251 549
  Sähköposti: aili.jukarainen@syke.fi
  Tutkija
  Lintudirektiiviin ja uhanalaisiin lintuihin liittyvät asiantuntijatehtävät. Lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät.
 • Kokko Aira, +358 295 251 290
  Sähköposti: aira.kokko@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Uhanalaiset ja luontodirektiivin luontotyypit, soiden luontoarvot
 • Kolu Suvi, +358 29 525 2207
  Sähköposti: suvi.kolu@syke.fi
  Tutkija
 • Kontula Tytti, +358 295 251 294
  Sähköposti: tytti.kontula@syke.fi
  Erikoistutkija
  Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi
 • Könönen Katriina, +358 50 304 3191, +358 29 525 1933
  Sähköposti: katriina.kononen@syke.fi
  Tutkija
  Sisävesien ja Itämeren selkärangattomien ja maakotiloiden tunnistus, suojelu, ja uhanalaisuus, sisävesien ja meren vieraslajit, sisävesien monimuotoisuus.
 • Lehikoinen Aija, 
  Sähköposti: aija.lehikoinen@syke.fi
  Tutkija
 • Liukko Ulla-Maija, +358 295 251 387
  Sähköposti: ulla-maija.liukko@syke.fi
  Erikoissuunnittelija
  Eliölajien suojelu, lajien uhanalaisuusarviointi, EU:n luontodirektiivin lajien raportointi ja seuranta, uhanalaiset nisäkkäät ja nilviäiset, biodiversiteettiseuranta.
 • Mikkola-Roos Markku, +358 295 251 429
  Sähköposti: markku.mikkola-roos@syke.fi
  Erikoissuunnittelija
  Uhanalaiset linnut ja lintudirektiivin lajit, valtakunnallisesti tärkeiden kosteikkojen kunnostuksen, hoidon ja arvioinnin suunnittelu
 • Mäkelä Katariina, +358 295 251 443
  Sähköposti: katariina.makela@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Uhanalaiset ja luontodirektiivin luontotyypit, luontodirektiivin kasvit
 • Nielsen Jessica, +358 295 251 193
  Sähköposti: jessica.nielsen@syke.fi
  Korkeakouluharjoittelija
 • Rusanen Pekka, +358 295 251 580
  Sähköposti: pekka.rusanen@syke.fi
  Tutkija
  Linnuston seurannat, merimetson kannankehitys ja vaikutukset luontoon, öljyyntyneiden lintujen hoito
 • Ryttäri Terhi, +358 295 251 585
  Sähköposti: terhi.ryttari@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Lajien uhanalaisuuden arviointi, uhanalaiset kasvit, hoito ja seuranta, vieraat lajit / tulokaskasvit, merimetsot ja kasvillisuus, merenrantojen luontotyypit ja uhanalaisuus, harjumetsät ja paahdeympäristöt, Lenninsiipi -verkkolehti
 • Salo Pälvi, 
  Sähköposti: palvi.salo@syke.fi
  Suunnittelija
 • Tuominen Seppo, +358 295 251 706
  Sähköposti: seppo.tuominen@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Luontotyyppien tilan seuranta ja raportointi, luontotyyppien paikkatietoaineistot
 • Uddström Annika, +358 295 251 715
  Sähköposti: annika.uddstrom@syke.fi
  Tutkija
  Suomen lukkien ja valeskorpionien määritysopas, Suomen paras masemahanke- kilpailu
 • Uusirantanen Leila, +358 295 251 039
  Sähköposti: ext.leila.uusirantanen@syke.fi
  Harjoittelija

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta