Vesitieto

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A,40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Faksi:

Oulu
Osoite: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu, PL 413 Oulun yliopisto
Faksi:


 • Järvinen Marko, +358 295 251 241
  Sähköposti: marko.jarvinen@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö
  Kasviplanktonseurannan, -analyysin ja tilanarvioinnin kehittäminen, (sinileväseuranta), biologinen vertailulaboratoriotoiminta, järvet, kasviplanktontutkimus


 • Aroviita Jukka, +358 295 251 222
  Sähköposti: jukka.aroviita@syke.fi
  Erikoistutkija
  Sisävesien ekologisen tilan luokittelun kehitys-, tutkimus- ja asiantuntijatyö. Kansainväliset tutkimushankkeet.
 • Dubrovin Tanja, +358 400 148 874
  Sähköposti: tanja.dubrovin@syke.fi
  Kehitysinsinööri
  vesivaratietojärjestelmät, tulvatietojärjestelmä, vesistöjen säännöstely
 • Juntunen Janne, +358 295 251 240
  Sähköposti: janne.juntunen@syke.fi
  Erikoistutkija
  3D-COHERENS-virtaus-, vedenlaatu- sekä haitallisten aineiden mallin soveltaminen ja kehittäminen.
 • Juvonen Janne, +358 295 251 232
  Sähköposti: janne.juvonen@syke.fi
  Ylitarkastaja
  vesienhoidon järjestämiseen liittyvät pohjavesiasiantuntijatehtävät, pohjavesiin ja niiden tilaan liittyvät kansalliset ja kansainväliset T&K-tehtävät
 • Järvenpää Lasse, +358 295 251 237
  Sähköposti: lasse.jarvenpaa@syke.fi
  Kehitysinsinööri
  vesistötöiden tiedonhallinta, luonnonmukainen vesirakentaminen
 • Koskiaho Jari, +358 295 251 312
  Sähköposti: jari.koskiaho@syke.fi
  Erikoistutkija
  viljelyalueiden vesistökuormituksen vähentäminen, kosteikot, laskeutusaltaat, valuma-aluemallien soveltaminen
 • Kotamäki Niina, +358 295 251 316
  Sähköposti: niina.kotamaki@syke.fi
  Erikoistutkija
  tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät, vedenlaatumallit
 • Kämäri Maria, +358 295 251 334
  Sähköposti: maria.kamari@syke.fi
  Erikoistutkija
  Virtavesien hajakuormitustutkimukset. Jatkuvatoimisten mittausmenetelmien ja mittausinfrastruktuurin kehittäminen liittyen jokivesien vedenlaadun seurantaan
 • Liukko Ninni, +358 295 251 388
  Sähköposti: ninni.liukko@syke.fi
  Tutkija
 • Malve Olli, +358 295 251 401
  Sähköposti: olli.malve@syke.fi
  Johtava tutkija
  Vesistöjen vedenlaadun mallintaminen ja ennustaminen, tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät
 • Mitikka Sari, +358 295 251 430
  Sähköposti: sari.mitikka@syke.fi
  Limnologi
  vesistöjen tila, vedenlaadun seuranta ja luokittelu
 • Ropponen Janne, +358 295 251 572
  Sähköposti: janne.ropponen@syke.fi
  Tutkija
  3D virtaus- ja vedenlaatumallinnus
 • Silander Jari, +358 295 251 638
  Sähköposti: jari.silander@syke.fi
  Erikoistutkija
  mallitekniikka, seuranta, kustannus-hyötyanalyysi, innovaatiot
 • Tattari Sirkka, +358 295 251 685
  Sähköposti: sirkka.tattari@syke.fi
  Hydrologi
  hydrologiset- ja maaperäprosessit, hajakuormituksen arviointi ja mallinnus, mallinnuksen laatu

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta