Research Vessel Aranda

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Address: Agnes Sjöbergin katu 2, Agnes Sjöbergin katu 2, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Autio Riitta, +358 50 520 3305, +358 295 251 079
  E-mail: riitta.autio@syke.fi
  Head of Unit
  Ryhmäpäällikkö, mikrobiekologia, Itämeren talviekologia, rannikko-avomerivuorovaikutukset


 • Flinkman Juha, +358 295 251 115
  E-mail: juha.flinkman@syke.fi
  HRD Manager
  Tutkimusalusten Aranda ja Muikku toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen: yhteistyökumppaneiden saaminen alusten mahdollisimman tiiviin ja kustannustehokkaan käytön varmistamiseksi, ja alusten toimintakyvyn, miehityksen ja instrumentoinnin kehittäminen siten, että alukset pystyvät mahdollisimman kattavasti toimimaan tutkimusinfrastruktuurina kaikenlaisessa merentutkimuksessa. Arandan tutkimusmatkojen johtaminen ja matkanjohtajien kouluttaminen; Biologinen oseanografia planktonnäytteenoton metodologian alalta; tutkimussukellus- ja muut vedenalaiset operaatiot; kansainvälinen konsultointi Ympäristö- ja Ulkoministeriön rahoittamissa projekteissa.
 • Granlund Mira, 
  E-mail: mira.granlund@syke.fi
  Sea analyst
 • Hyvärinen Susanna, +358 295 251 198
  E-mail: susanna.hyvarinen@syke.fi
  Research Assistant
  Biologiset ja kemialliset laboratoriomääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Hänninen Panu, +358 295 251 203
  E-mail: panu.hanninen@syke.fi
  Senior Coordinator
  Tutkimusalusten talouden ja toiminnan suunnitteluun, operointiin ja hallinnointiin sekä toiminnan seurantaan liittyvät tehtävät (mm. talouden seuranta, tutkimuslupahallinto, tutkimusmatkojen koordinointi, vuosiohjelmien valmistelu, ylläpito ja päivitykset, matkanjohtajakoulutus, vierailujen koordinointi ja matkoille osallistuminen CTD-pääkäyttäjänä) ja merikeskuksen tutkimusaluksia koskeva laatujärjestelmätyö. Luottamustehtävänä on toimia JUKOn pääluottamusmiehenä ja siten edustaa JUKOon kuuluvia henkilöitä SYKEssä. Lisäksi osallistuminen yhteistyökomitean kokouksiin, ja lisäksi SYKEn JORYn kokouksiin, jossa on koko henkilöstön edustaja.
 • Järvenmäki Kirsi, +358 295 251 199
  E-mail: kirsi.jarvenmaki@syke.fi
  Sea analyst
  Biologiset ja kemialliset laboratoriomääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Kinnunen Tanja, +358 295 251 282
  E-mail: tanja.kinnunen@syke.fi
  Research Assistant
  Työskentely tutkimusaluksilla: ravinneanalytiikkaa sekä kemiallista ja biologista näytteenottoa. Histo- ja biokemiaa: Lysosomal membraani stabiilisuus testit (LMS) sekä biomarkkerianalytiikkaa. Analyysijärjestelmien, analyysilaitteiden sekä laatujärjestelmän ylläpitoa sekä tutkimusmatkojen varustelua.
 • Lastumäki Ilkka, +358 295 251 351
  E-mail: ilkka.lastumaki@syke.fi
  Sea analyst
  Ravinne- ja hydrografiamääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla, sukellustoiminta ja vedenalainen valokuvaus
 • Luhtanen Anne-Mari, +358 295 251 814
  E-mail: anne-mari.luhtanen@syke.fi
  Researcher
  Merentutkimuslaboratorion toiminnan koordinointi ja ylläpito. Sinisen biotalouden EU hankkeiden hallinnointi ja toteutus. Merikeskuksen yritysyhteistyön kehittäminen.
 • Mattsson Riikka, +358 295 251 016
  E-mail: riikka.mattsson@syke.fi
  Researcher
 • Riikonen Jere, +358 295 251 560
  E-mail: jere.riikonen@syke.fi
  Sea analyst
  Merikemiallinen analytiikka ja näytteenotto, raskasmetallianalytiikka ja hydrogratia, laadunvarmistus, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Varmanen Pia, +358 295 251 728
  E-mail: pia.varmanen@syke.fi
  Sea analyst
  Ravinne- ja hydrografiamääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback