Climate and Air Pollution

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:


 • Karvosenoja Niko, +358 295 251 264
  E-mail: niko.karvosenoja@syke.fi
  Head of Unit
  hiukkasten kokonaismallinnus, yhdennetyt ilmapäästöarviot


 • Auvinen Karoliina, +358 295 251 235
  E-mail: karoliina.auvinen@syke.fi
  Senior Specialist
 • Ferreira Eija, +358 295 252 227
  E-mail: eija.ferreira@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Ilmastonmuutoksen hillinnän määräaikaiset tutkimus- ja asiantuntijatehtävät: kuntien päästölaskenta, mallinnus, ohjelmointi, koneoppimismenetelmät.
 • Heikkinen Mari, +358 295 252 211
  E-mail: mari.e.heikkinen@syke.fi
  Researcher
  Alueellisten ympäristölaajennettujen panos-tuotosmallien kehittäminen ja käyttö sekä resurssitehokkuustoimenpiteiden ympäristö- ja talousvaikutusten arviointi.
 • Helonheimo Teemu, +358 50 502 6721, +358 295 251 910
  E-mail: teemu.helonheimo@syke.fi
  Researcher
 • Huuki Hannu, +358 295 251 873
  E-mail: hannu.huuki@syke.fi
  Researcher
  Osallistua hankkeen "Flexible Energy Systems" toteuttamiseen.
 • Häkkinen Tarja, +358 295 251 168
  E-mail: tarja.hakkinen@syke.fi
  Senior Scientist
 • Hämäläinen Ismo, +358 50 413 4512, +358 29 525 1978
  E-mail: ismo.hamalainen@syke.fi
  Researcher
 • Karhinen Santtu, +358 295 251 889
  E-mail: santtu.karhinen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Osallistua hankkeen "Regulation and dynamic pricing for flexible energy systems" toteuttamiseen.
 • Kauppinen Vesa, +358 295 251 172
  E-mail: vesa.kauppinen@syke.fi
  Researcher
 • Kopsakangas-Savolainen Maria, +358 295 251 297
  E-mail: maria.kopsakangas-savolainen@syke.fi
  Research Professor
  Energiatalouden tutkimustehtävät
 • Kulovuori Sami, +358 295 252 035
  E-mail: sami.kulovuori@syke.fi
  Researcher
 • Lind Alina, +358 50 591 5180
  E-mail: alina.lind@syke.fi
  Trainee, University student
 • Linjama Jarmo, +358 295 251 382
  E-mail: jarmo.linjama@syke.fi
  Development Engineer
  rakennusten energiatehokkuus, rakennusten päästövähennykset, vähähiilinen rakentaminen, päästövähennysten kustannustehokkuus, kestävät julkiset hankinnat, yhteishankinnat, kiertotalous rakentamisessa
 • Lounasheimo Johannes, +358 29 525 1008
  E-mail: johannes.lounasheimo@syke.fi
  Senior Specialist
 • Nousiainen Niina, +358 295 252 162
  E-mail: niina.nousiainen@syke.fi
  Research Assistant
 • Paunu Ville-Veikko, 
  E-mail: ville-veikko.paunu@syke.fi
  Research Engineer
  Ilmansaasteiden päästöjen FRES-mallin ylläpito, päästöjen spatiaalinen kuvaus.
 • Pesu Janne, +358 50 341 2897, +358 29 525 1405
  E-mail: janne.pesu@syke.fi
  Senior Specialist
 • Pihlainen Sampo, +358 295 252 225
  E-mail: sampo.pihlainen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Ilmastonmuutoksen hillinnän määräaikaiset tutkimus- ja asiantuntijatehtävät: kuntien pääs-tölaskenta, toimien ja ohjauskeinojen vaikutukset, ympäristötaloudelliset analyysit
 • Riekkinen Venla, +358 50 526 3075, +358 29 525 1942
  E-mail: venla.riekkinen@syke.fi
  Coordinator
  Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkosto sekä Life IP Canemure - ilmastonmuutoksen hillintää ja päästövähennystoimia kunnissa ja maakunnissa. Hyvien käytäntöjen Energialoikka-palvelu.
 • Räihä Jouni, +358 295 252 243
  E-mail: jouni.raiha@syke.fi
  Researcher
  Vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön (erityisesti rakennusten hiilijalanjälkeen, materiaalien ja energian käyttöön) liittyvien hankkeiden suunnittelu, johtaminen ja toteuttaminen.
 • Saikku Laura, +358 400 148 771, +358 295 251 140
  E-mail: laura.saikku@syke.fi
  Senior Research Scientist
  - Aine- ja materiaalivirta-analyysit, elinkaariarviointi - Ympäristövaikutusten dekompositioanalyysit - Maankäytön ympäristövaikutukset
 • Savolahti Mikko, +358 295 251 595
  E-mail: mikko.savolahti@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Musta hiili, Ilmakehän hiukkaset, ilmapäästöjen kokonaismallinnus
 • Siiskonen Sara-Tuuli, +358 295 252 238
  E-mail: sara-tuuli.siiskonen@syke.fi
  Coordinator
  Vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön (erityisesti rakennusten hiilijalanjälkeen, materiaalien ja energian käyttöön) liittyvien hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.
 • Stojiljkovic Ana, +358 50 515 0465, +358 29 525 1971
  E-mail: ana.stojiljkovic@syke.fi
  Researcher
 • Tenhunen Jyrki, +358 295 251 690
  E-mail: jyrki.tenhunen@syke.fi
  Research Engineer
  Elinkaariarviot, ekotehokkuus-, päätösanalyysi-ja materiaalivirtatarkastelut
 • Ulvi Teemu, +358 295 251 716
  E-mail: teemu.ulvi@syke.fi
  Research Engineer
  Kuntien vähähiilisyystyön tukeminen ja päästövähennysten edistäminen.
 • Vares Sirje, +358 295 251 104
  E-mail: sirje.vares@syke.fi
  Senior Specialist
  Vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön, erityisesti rakennusten hiilijalanjälkeen ja materiaalien ja energian käyttöön liittyvien hankkeiden suunnittelu, johtaminen ja toteuttaminen.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback