Water Management and Governance

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:


 • Marttunen Mika, +358 295 251 411
  E-mail: mika.marttunen@syke.fi
  Head of Unit
  säännöstelyn kehittäminen, vesipolitiikan puitedirektiivi, osallistuva suunnittelu, päätösanalyysi


 • Aaltonen Juha, +358 400 148 567
  E-mail: juha.aaltonen@syke.fi
  Development Engineer
  tulvakartoitus, vesivarahankkeiden suunnittelumallit, taajamatulvat, virtausmallit
 • Begum Khaleda, +358 295 251 110
  E-mail: khaleda.begum@syke.fi
  Researcher
  Maanparannusaineiden vaikutusten seurantadatan tilastolliset tarkastelut ja raportointi.
 • Belinskij Antti, +358 503 252 563, +358 295 251 088
  E-mail: antti.belinskij@syke.fi
  Research Professor
 • Dahlberg Niklas, +358 50 593 7987, +358 295 252 055
  E-mail: niklas.dahlberg@syke.fi
  Development Engineer
  Tulvariskien hallinnan suunnittelun asiantuntija- ja palvelutehtävät
 • Ekholm Petri, +358 295 251 102
  E-mail: petri.ekholm@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Ravinteiden kulkeutuminen ja vesistövaikutukset. Maatalouden ravinnekuormitus ja sen vähentäminen.
 • Hiironen Ronja, +358 295 251 103
  E-mail: ronja.hiironen@syke.fi
  Trainee, University student
  Kirjallisuuskatsaukset liittyen valuma-aluelähtöiseen vesitalouden hallintaan ja maataloustoimenpiteiden ilmastovaikutuksiin.
 • Huokuna Mikko, +358 295 251 189
  E-mail: mikko.huokuna@syke.fi
  Senior Engineer
  tulvariskien hallinta, tulvakartoitukset, jokien jääongelmat
 • Lehtoranta Virpi, +358 295 251 361
  E-mail: virpi.lehtoranta@syke.fi
  Development Engineer
  vesistöjen kunnostus ja hoito, kustannus-hyötyanalyysi
 • Lepistö Ahti, +358 295 251 367
  E-mail: ahti.lepisto@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Hajakuormituksen arviointijärjestelmät, integroidut valuma-aluemallit, automaattinen mittaustekniikka, EU-hankkeet, tutkimushankkeiden johto- ja koordinointitehtävät. SYKEn toimitusneuvoston jäsen (vesistö ja vesivarat).
 • Mustajoki Jyri, 
  E-mail: jyri.mustajoki@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Monitavoitearvioinnin vuorovaikutteinen soveltaminen mm. vesien hoitoon, ekosysteemipalveluihin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä hankkeissa.
 • Sane Mikko, +358 295 251 617
  E-mail: mikko.sane@syke.fi
  Development Engineer
  tulvakartoitus, tulvatietojärjestelmä
 • Snellman Roy, +358 50 433 1252, +358 295 251 204
  E-mail: roy.snellman@syke.fi
  Development Engineer
  Tulva- ja kuivuusriskien hallinnan asiantuntijapalvelut ja kehittämistehtävät.
 • Todorovic Sara, +358 50 326 2757, +358 295 252 188
  E-mail: sara.todorovic@syke.fi
  Researcher
  Tulvariskien hallintaan, vaikutusarviointeihin ja maatalouden kestävään vesienhallintaan liittyvät paikkatietoanalyysit
 • Turunen Ville, +358 295 251 061
  E-mail: ville.turunen@syke.fi
  Planning Officer
  Tulvariskien hallinnan tehtävät, paikkatietotarkastelut ja avustavat tehtävät vesikeskuksen T&K-hankkeissa sekä asiantuntijapalvelut ELY-keskuksille.
 • Valkama Pasi, +358 295 252 218
  E-mail: pasi.valkama@syke.fi
  Senior Research Scientist
  ValumaVesi ja Samassa Vedessä hankkeiden tutkimustyö.
 • Väisänen Sari, +358 295 251 760
  E-mail: sari.vaisanen@syke.fi
  Researcher
  Hajakuormitukseen ja sen vähentämiseen liittyvä tutkimus
 • Västilä Kaisa, +358 29 525 2143
  E-mail: kaisa.vastila@syke.fi
  Senior Research Scientist

© Copyright Environmental Administration |  Feedback