Restoration and Assessment

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Karjalainen Satu, +358 40 751 0073, +358 295 251 262
  E-mail: satu.maaria.karjalainen@syke.fi
  Head of Unit
  piileväseurannat, piileväluokittelu, biologisten seurantamenetelmien kehittäminen, vesienpuhdistuskosteikkojen toiminta


 • Annala Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  E-mail: mari.annala@syke.fi
  Researcher
  Akvaattinen ekologia, metsätalouden vesistövaikutuksiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät, kuntien kiertotalous- ja vähähiilisyyshankkeet
 • Garcia-Giron Jorge, +358 29 525 1132
  E-mail: jorge.garcia-giron@syke.fi
  Researcher
  Projektin GloBio Trends tehtävät.
 • Heino Jani, +358 295 251 157
  E-mail: jani.heino@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Vesien ekosysteemipalveluiden ja monimuotoisuuden arviointimenetelmien kehittäminen.
 • Härkönen Laura, +358 504 755 004, +358 295 251 009
  E-mail: laura.harkonen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Järvien kunnostukseen, vesienhoitoon ja valtakunnalliseen vesistökunnostusverkostoon liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät.
 • Karttunen Krister, 
  E-mail: krister.karttunen@syke.fi
  Researcher
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Kasvio Pinja, +358 50 512 9400, +358 295 252 149
  E-mail: pinja.kasvio@syke.fi
  Researcher
  Vesien hoitoon ja kunnostuksen sekä hulevesiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  E-mail: saija.koljonen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Suunnitella, johtaa ja toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti virtavesissä.
 • Korhonen Anne, +358 50 354 5199, +358 295 251 961
  E-mail: anne.korhonen@syke.fi
  Researcher
  Tehtävät sisältävät aineistojen käsittelyä, maastotöitä ja geologiaan/geokemiaan liittyviä erityistehtäviä.
 • Koski Alisa, +358 50 473 4966, +358 29 525 1154
  E-mail: alisa.koski@syke.fi
  Researcher
  Hankeraportointi. Kenttätöiden tulosten koonti ja analysointi.
 • Kuoppala Minna, +358 295 251 324
  E-mail: minna.kuoppala@syke.fi
  Researcher
  Makrofyyttiseurannat, makrofyyttiluokittelu, paikkatietomenetelmät
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  E-mail: tiina.laamanen@syke.fi
  Researcher
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Leinonen Kirsti, +358 40 167 6430, +358 295 251 820
  E-mail: kirsti.leinonen@syke.fi
  Researcher
  Virtaavien vesien eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  E-mail: heikki.mykra@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Nilivaara Ritva, +358 50 572 9415, +358 295 252 052
  E-mail: ritva.nilivaara@syke.fi
  Researcher
  Tutkijana toimiminen vesiensuojelutekniikkaa edistävissä ja biotalouden uusia ratkaisuja edistävissä hankkeissa.
 • Räsänen Satu, +358 295 252 217
  E-mail: satu.rasanen@syke.fi
  Coordinator
  Viestintätehtäviä eri projekteissa.
 • Snåre Henna, +358 295 252 221
  E-mail: henna.snare@syke.fi
  Researcher
  Väitöskirjan laatiminen virtavesien bioversiteetistä.
 • Tolonen Kimmo, +358 50 535 4748, +358 295 251 037
  E-mail: kimmo.t.tolonen@syke.fi
  Researcher
  Biologiseen seurantaan perehtyneen tutkijan tehtävät kaivosten velvoitetarkkailun kehittämisselvityksessä ja vesien hydromorfologisen seurannan kehittämisessä sekä Freshabit hankkeessa.
 • Uusheimo Sari, +358 50 345 6272, +358 295 251 096
  E-mail: sari.uusheimo@syke.fi
  Researcher
  Tehtäviä vesistökunnostuksessa ja sen projekteissa.
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  E-mail: annika.vilmi@syke.fi
  Researcher
  Vesieliöihin ja vesistöjen limnologiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus. Seurannan, spatiaalisen mallinnuksen ja vesien tilan kehitystä koskevien tieteellisten julkaisujen ja raporttien kirjoittaminen. Piilevien seurantajärjestelmien kehittämiseen osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen tutkimusalaan liittyvissä työryhmissä. Biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistukseen liittyvät työt piilevien osalta.”
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  E-mail: kristiina.vuorio@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Environmental Administration |  Feedback