Water Information System

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:


 • Järvinen Marko, +358 295 251 241
  E-mail: marko.jarvinen@syke.fi
  Head of Unit
  Kasviplanktonseurannan, -analyysin ja tilanarvioinnin kehittäminen, (sinileväseuranta), biologinen vertailulaboratoriotoiminta, järvet, kasviplanktontutkimus


 • Aroviita Jukka, +358 295 251 222
  E-mail: jukka.aroviita@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Sisävesien ekologisen tilan luokittelun kehitys-, tutkimus- ja asiantuntijatyö. Kansainväliset tutkimushankkeet.
 • Dubrovin Tanja, +358 400 148 874
  E-mail: tanja.dubrovin@syke.fi
  Development Engineer
  vesivaratietojärjestelmät, tulvatietojärjestelmä, vesistöjen säännöstely
 • Juntunen Janne, +358 295 251 240
  E-mail: janne.juntunen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  3D-COHERENS-virtaus-, vedenlaatu- sekä haitallisten aineiden mallin soveltaminen ja kehittäminen.
 • Juvonen Janne, +358 295 251 232
  E-mail: janne.juvonen@syke.fi
  Senior Adviser
  vesienhoidon järjestämiseen liittyvät pohjavesiasiantuntijatehtävät, pohjavesiin ja niiden tilaan liittyvät kansalliset ja kansainväliset T&K-tehtävät
 • Järvenpää Lasse, +358 295 251 237
  E-mail: lasse.jarvenpaa@syke.fi
  Development Engineer
  vesistötöiden tiedonhallinta, luonnonmukainen vesirakentaminen
 • Koskiaho Jari, +358 295 251 312
  E-mail: jari.koskiaho@syke.fi
  Senior Research Scientist
  viljelyalueiden vesistökuormituksen vähentäminen, kosteikot, laskeutusaltaat, valuma-aluemallien soveltaminen
 • Kotamäki Niina, +358 295 251 316
  E-mail: niina.kotamaki@syke.fi
  Senior Research
  tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät, vedenlaatumallit
 • Kämäri Maria, +358 295 251 334
  E-mail: maria.kamari@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Virtavesien hajakuormitustutkimukset. Jatkuvatoimisten mittausmenetelmien ja mittausinfrastruktuurin kehittäminen liittyen jokivesien vedenlaadun seurantaan
 • Liukko Ninni, +358 295 251 388
  E-mail: ninni.liukko@syke.fi
  Researcher
 • Malve Olli, +358 295 251 401
  E-mail: olli.malve@syke.fi
  Leading Researcher
  Vesistöjen vedenlaadun mallintaminen ja ennustaminen, tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät
 • Martinmäki-Aulaskari Kati, +358 40 581 3442
  E-mail: kati.martinmaki-aulaskari@syke.fi
  Researcher
  Vesienhoidon tiedonhallinta- ja asiantuntijatehtävät, paikkatietomenetelmät ja vesistöjen kunnostus ja hoito.
 • Mitikka Sari, +358 295 251 430
  E-mail: sari.mitikka@syke.fi
  Limnologist
  vesistöjen tila, vedenlaadun seuranta ja luokittelu
 • Ropponen Janne, +358 295 251 572
  E-mail: janne.ropponen@syke.fi
  Researcher
  3D virtaus- ja vedenlaatumallinnus
 • Silander Jari, +358 295 251 638
  E-mail: jari.silander@syke.fi
  Senior Research Scientist
  mallitekniikka, seuranta, kustannus-hyötyanalyysi, innovaatiot

© Copyright Environmental Administration |  Feedback