Environmental Management in Industry

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Jouttijärvi Timo, +358 295 251 226
  E-mail: timo.jouttijarvi@syke.fi
  Head of Unit
  kestävä tuotanto, BAT


 • Attila Mikko, +358 295 251 077
  E-mail: mikko.attila@syke.fi
  Senior Coordinator
  Ympäristönsuojelulain uudistus, ympäristölupien seuranta, ympäristölupahakemus- ja ilmoituslomakkeet, teollisuuspäästö- ja jätteenpolttodirektiivien raportointi
 • Finel Nufar, +358 295 251 113
  E-mail: nufar.finel@syke.fi
  Senior Adviser
  Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ja otsonikerrosta heikentävät aineet; EU-asetusten toimivaltaisen viranomaisen tehtävät, lainsäädännön kansallinen toimeenpano, kansainvälinen yhteistyö; kestävä kaupungistuminen
 • Forsberg Tommi, +358 400 148 698, +358 295 251 116
  E-mail: tommi.forsberg@syke.fi
  Coordinator
  Fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöinventaario ja inventaarion kehittäminen, ilmanepäpuhtauspäästöinventaariot, ilmapäästötietojärjestelmän vastuukäyttäjä
 • Forsius Kaj, +358 295 251 119
  E-mail: kaj.forsius@syke.fi
  Project Manager
 • Grönroos Juha, +358 295 251 128
  E-mail: juha.gronroos@syke.fi
  Senior Research Scientist
  - Maatalouden ympäristönsuojelu ja elinkaariarviointi - Kotieläintalouden ympäristöasiat (mm. BAT) ja kaasumaisten päästöjen mallintaminen - Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja sitä tukevien työkalujen kehittäminen
 • Kumpunen Luukas, +358 295 252 276
  E-mail: luukas.kumpunen@syke.fi
  Research Assistant
 • Mikkola-Pusa Johanna, +358 295 251 428
  E-mail: johanna.mikkola-pusa@syke.fi
  Coordinator
  Orgaanisten yhdisteiden ja hiukkasten päästöjen sekä maatalouspäästöjen inventointi, VAHTI-tietojen tarkistaminen energiaperäisten päästöjen laskentaa varten
 • Munther Joonas, +358 295 251 435
  E-mail: joonas.munther@syke.fi
  Researcher
  Osallistuminen ilman epäpuhtauksien inventaariotyöhön.
 • Petäjä Jouko, +358 295 251 508
  E-mail: jouko.petaja@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Kasvihuonekaasut, energiantuotanto
 • Reinikainen Tapio, +358 505 988 548, +358 295 251 847
  E-mail: tapio.reinikainen@syke.fi
  Project Manager
  - Suomen neuvottelija Montrealin pöytäkirjan sopimuksessa (yläilmakehän otsonikerroksen suojelusopimus) - EU:n otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä - Kansainväliset ilmastoprojektit (HINKU-konseptin kansainvälistäminen) - Ilmastopolitiikka ja työllisyys (erityisesti koskien vientiteollisuutta) - Kuntien ympäristöindikaattorit
 • Saarinen Kristina, +358 295 251 590
  E-mail: kristina.saarinen@syke.fi
  Project Manager
  Ilmapäästöt, päästöjen tarkkailu
 • Saarinen Reetta, +358 295 251 253
  E-mail: reetta.saarinen@syke.fi
  Senior Adviser
 • Suoheimo Pirke, +358 295 251 663
  E-mail: pirke.suoheimo@syke.fi
  Senior Adviser
  Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupakäsittely ja valvonta, EMAS-rekisteröinnit, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät
 • Säkkinen Ilari, +358 295 252 281
  E-mail: ilari.sakkinen@syke.fi
  Research Assistant

© Copyright Environmental Administration |  Feedback