Laitinen, Merja

Neuvotteleva virkamies

Tehtävät: Vaikutusten arviointi RYMO:ssa, rakentamistalous, rakennusten energia- ja ilmastoasiat, rakennetun ympäristön tila.

Sähköposti: Merja.Laitinen@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 153

Ympäristöministeriö (YM)
Rakennukset ja rakentaminen

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta