Aaltonen, Juha

Planeringsingenjör

E-post: juha.aaltonen@syke.fi 
Telefon: +358 400 148 567

Finlands miljöcentral (SYKE)
Förvaltning och utvärdering av vatten

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas

Mera information (publikationer, projekterna etc.)


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons