Juslen, Jyri

Neuvotteleva virkamies

Tehtävät: YK:n kaupunkikehitysasioiden koordinointi ja kehittäminen (YK-Habitat), vaikutusten arvioinnin kehittäminen, valmiussuunnittelu.

Sähköposti: Jyri.Juslen@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 108

Ympäristöministeriö (YM)
Alueet ja yhdyskunnat

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta