Setälä Outi

Setälä, Outi

Ledande forskare

E-post: outi.setala 
Telefon: +358 295 251 635

Finlands miljöcentral (SYKE)
Havsvård

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons