Räike Antti

Räike, Antti

Äldre forskare

Arbetsuppgifter: Övervakning av material transport från älvar, belastning av Östersjön, övervakning av diffusbelastning i kustvattnen

E-post: antti.raike 
Telefon: +358 295 251 586

Finlands miljöcentral (SYKE)
Havsvård

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons