Nysten Taina

Nysten, Taina

Kehittämispäällikkö, FT

Tehtävät: Kestävä kulutus ja tuotanto, haitallisten aineiden tunnistaminen sekä riskinarviointi ja -hallinta vesi- ja maaympäristössä. Asiasanat: kehittäminen, tutkimus, maaperä, pohjavesi, kunnostus, haitalliset aineet, riskinarviointi, riskinhallinta, turkistarhaus, liukkaudentorjunta, suolaus, tiet, geologia, kestävä kaivostoiminta, maaperän ja pohjaveden kunnostus, luonnonvarojen kestävä käyttö

Sähköposti: taina.nysten@syke.fi 
Puhelin: +358 295 251 470

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Kulutuksen ja tuotannon keskus

Osoite: Latokartanonkaari 11, Helsinki
Postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki


Julkaisuja SYKEn tietokannassa

Lisätietoja (julkaisut,hankkeet tms.)


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta