Norros Kirsi

Norros, Kirsi

Kommunikations direktör

E-post: kirsi.norros 
Telefon: +358 295 251 460

Finlands miljöcentral (SYKE)
Kommunikation

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors

Sekreterare: Rosberg, Tuula
E-post: tuula.rosberg
Telefon: +358 295 251 573


Publikationer i SYKEs databas

Mera information (publikationer, projekterna etc.)


    © Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons