Kotilainen, Pekka

Äldre forskare

E-post: pekka.kotilainen@syke.fi 
Telefon: +358 295 251 317

Finlands miljöcentral (SYKE)
Havsvård

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons