Knuuttila, Seppo

Specialforskare

Arbetsuppgifter: Uppföljning av belastningen till Östersjön, övervakning av tillståndet i Finska viken

E-post: seppo.knuuttila 
Telefon: +358 295 251 286

Finlands miljöcentral (SYKE)
Havsvård

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons