Alanen, Aulikki

Ympäristöneuvos

Tehtävät: Luonnonsuojelualueiden ja erämaa-alueiden suojelu,hoito ja käyttö, uhanalaisten luontotyyppinen suojelu, EU:n luontodirektiivin ja Natura 2000 verkoston toimeenpano, CAFF-ohjelman tehtävät.

Sähköposti: aulikki.alanen@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 333

Ympäristöministeriö (YM)
Luonnon monimuotoisuus

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta