Borgström, Suvi

erityisasiantuntija

Tehtävät: Luonnonsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja muun luonnonkäyttöä (mm. metsästyslaki) koskevan lainsäädännön kehittämisen ja toimeenpanon yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät, loukkaantuneiden eläinten hoito.

Sähköposti: Suvi.Borgstrom@ym.fi 
Puhelin: +358 29 525 0342

Ympäristöministeriö (YM)
Luonnon monimuotoisuus

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta