Terämä Emma

Terämä, Emma

Direktör

E-post: Emma.Terama 
Telefon: +358 295 251 692

Finlands miljöcentral (SYKE)
Program om hållbar urbanisering

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas

Mera information (publikationer, projekterna etc.)


    © Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons