Maijala, Olli

Neuvotteleva virkamies

Tehtävät: Kaupunkipolitiikka, metropolipolitiikka, kaupunkiseutujen strateginen kehittäminen, kaupunkikehittämisen ja -politiikan kansallinen ja EU-yhteistyö.

Sähköposti: Olli.Maijala@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 174

Ympäristöministeriö (YM)
Alueet ja yhdyskunnat

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta