Arola, Terhi

Forskare

E-post: Terhi.Arola@syke.fi 
Telefon: +358 29 525 1182

Finlands miljöcentral (SYKE)
Beteendeförändring

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons