Ahola, Nina

Forskare

E-post: Nina.Ahola@syke.fi 
Telefon: +358 295 252 232

Finlands miljöcentral (SYKE)
Markanvändning och urbanisering

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons