Halonen, Paula

Registrator

E-post: Paula.Halonen 
Telefon: +358 295 252 164

Finlands miljöcentral (SYKE)
Facilitets- och registertjänster

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons