Piispa, Päivi

Projektipäällikkö

Tehtävät: Rakentamisen muovitiekartan toteutus yhdessä rakentamisen toimialan ja sidosryhmien kanssa

Sähköposti: paivi.piispa@ym.fi 
Puhelin: +358 50 415 6452, +358 295 250 167

Ympäristöministeriö (YM)
Rakennukset ja rakentaminen

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta