Anttonen, Karoliina

Hallitussihteeri

Tehtävät: Ilmastosopimusta ja muita kv-ympäristösopimuksia sekä kv-ympäristöoikeutta koskevien kysymysten valmistelu, kv-sopimusten täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät. Päästökauppa, hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu, EU:n ja kansalliseen ilmastopolitiikkaan liittyvät oikeudelliset tehtävät.

Sähköposti: Karoliina.Anttonen@ym.fi 
Puhelin: +358 504 362 795, +358 295 250 065

Ympäristöministeriö (YM)
Ilmasto

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta