Kuittinen, Matti

Erityisasiantuntija

Tehtävät: Rakentamisen materiaalitehokkuus, Rakentamisen resurssitehokkuus, rakennusten ympäristövaikutuksiin ja rakennusmateriaalien ympäristöominaisuuksiin liittyvän ohjauksen kehittäminen, kiinteistönpitoon ja rakennusten elinkaaren hallintaan liittyvän ohjauksen kehittäminen, tehtäväalueen EU yhteydet ja osallistuu EU:n ohjausmenettelyjen kehittämiseen.

Sähköposti: Matti.Kuittinen@ym.fi 
Puhelin: +358 2 952 50268

Ympäristöministeriö (YM)
Rakennukset ja rakentaminen

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta