Anttila, Suvi

Erityisasiantuntija

Tehtävät: Kaupunkiseutujen kehittäminen ja kaupunkipolitiikka ja sen pohjoismainen yhteistyö, MAL-yhteistyö, kestävän kaupunkikehityksen ohjelma.

Sähköposti: Suvi.Anttila@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 208

Ympäristöministeriö (YM)
Alueet ja yhdyskunnat

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta