Heino, Petri

Ohjelmapäällikkö

Tehtävät: Puurakentamisen edistäminen osana hallituksen kärkihanketta. Puurakentamista koskevan osaamisen kehittämisen edistäminen. Puurakentamista koskevien teas – hanketietojen kokoaminen kokonaisuudeksi.

Sähköposti: Petri.Heino@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 203

Ympäristöministeriö (YM)
Rakennukset ja rakentaminen

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta