Jylhä, Sanna

Erityisasiantuntija

Tehtävät: Maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö, vähittäiskaupan suuryksiköt, tuulivoima, elinkeinojen ja palveluiden kehittäminen alueidenkäytön suunnittelussa.

Sähköposti: Sanna.Jylha@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 233

Ympäristöministeriö (YM)
Alueet ja yhdyskunnat

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta