Ahponen, Hannele

Kommunikationsexpert

Arbetsuppgifter: Projekt kommunikation/klimatförändringen och circulär ekonomi, extern kommunikation

E-post: Hannele.X.Ahponen@syke.fi 
Telefon: +358 50 327 5997, +358 295 251 780

Finlands miljöcentral (SYKE)
Kommunikationstjänster

Adress: Ladugårdsbågen 11, Helsingfors
Postadress: Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors


Publikationer i SYKEs databas


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons