Heikkilä, Tapio

Ympäristöneuvos

Tehtävät: Maisemansuojelu ja -hoito, arvokkaat maisema-alueet, Perinnebiotoopit ja maisemanhoitoalueet. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus kysymykset, Eurooppalainen maisemayleissopimus, Saariston ympäristönhoitoavustukset.

Sähköposti: Tapio.Heikkila@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 166

Ympäristöministeriö (YM)
Biotalous

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta