Varjopuro Riku

Varjopuro, Riku

Ryhmäpäällikkö

Tehtävät: Vuorovaikutteiset menetelmät. Luonnonvarojen suojelun ja käytön politiikat ja käytännöt. Merten suojelun politiikat ja merialuesuunnittelu. Kalastuksen ja vesiviljelyn ympäristönäkökohdat.

Sähköposti: riku.varjopuro@syke.fi 
Puhelin: +358 295 251 725

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Merialueiden kestävä käyttö

Osoite: Latokartanonkaari 11, Helsinki
Postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki


Julkaisuja SYKEn tietokannassa

Lisätietoja (julkaisut,hankkeet tms.)


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta