Saastamoinen, Riitta

Johdon assistentti

Sähköposti: riitta.saastamoinen@ym.fi 
Puhelin: +358 295 250 207

Ympäristöministeriö (YM)
Rakennetun ympäristön osasto

Osoite: Aleksanterinkatu 7, Valtioneuvosto
Postiosoite: Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto


Julkaisuja SYKEn tietokannassa


© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta