Vedet ja meret

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Bäck Saara, +358 295 250 337
  Sähköposti: saara.back@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Yksikön päällikkö, vesiensuojelun kehittäminen, ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen, sisävesiluonnon monimuotoisuuden kehittäminen

 • Malmberg Pirjo, +358 295 250 409
  Sähköposti: pirjo.malmberg@ym.fi
  Assistentti


 • Blankett Penina, +358 295 250 058
  Sähköposti: penina.blankett@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Meriluonnon suojelu, Itämeren suojelukomissio (HELCOM – meriluonnon suojelu ja biodiversiteetti), Pikkuvalaiden suojelu (ASCOBANS), Valaanpyyntisopimus (IWC), Merinisäkkäiden ja kalojen suojelu, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU)
 • Ekebom Jan, +358 295 250 363
  Sähköposti: jan.ekebom@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Meristrategiapuitedirektiivin kansallinen toimeenpano ja EU-yhteistyö sekä HELCOM-asiantuntijatyö.
 • Gustafsson Juhani, +358 295 250 338
  Sähköposti: juhani.gustafsson@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Pohjavesien suojelu, maa-ainesten kestävä käyttö.
 • Hernberg Anna, +358 50 467 3718, +358 295 250 420
  Sähköposti: anna.hernberg@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  EU:n Itämeren alueen strategia, politiikka-ala Nutri.
 • Jäänheimo Jenni, +358 29 525 0349
  Sähköposti: jenni.jaanheimo@ym.fi
  erityisasiantuntija
  Vesiensuojelun tehostamisohjelma.
 • Kangas Ari, +358 295 250 340
  Sähköposti: ari.kangas@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Haja-asutuksen jätevedet
 • Kentta Kirsi, +358 295 250 125
  Sähköposti: kirsi.kentta@ym.fi
  Ylitarkastaja
  Venäjä-yhteistyö, Itämeren suojelukomissio (HELCOM – mereen dumpatut kemialliset aseet)
 • Keto Antton, +358 295 250 148
  Sähköposti: antton.keto@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Vesienhoidon suunnittelu, Vesipuitedirektiivin toimeenpano, Vesien kunnostus ja hoito, Kansainväliset vesiasiat, YK:n alaisen Euroopan talouskomission (UNECE) rajavesisopimus.
 • Klemola Vilja, +358 295 250 335
  Sähköposti: vilja.klemola@ym.fi
  Erityisasiantuntija
 • Kärki Pia, +358 295 250 237
  Sähköposti: pia.karki@ym.fi
  Assistentti
  Matkasihteeri, säädösvalmistelu.
 • Laamanen Maria, +358 295 250 359
  Sähköposti: maria.laamanen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Mertensuojelun EU- ja kansainväliset asiat, meristrategiapuitedirektiivi, HELCOM, meripolitiikka.
 • Liljaniemi Petri, +358 295 250 378
  Sähköposti: petri.liljaniemi@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Ohjauksen kehittäminen
 • Malila Riikka, 
  Sähköposti: riikka.malila@ym.fi
  Projektipäällikkö
  Ravinteiden kierrätys.
 • Saijonmaa Laura, +358 295 250 261
  Sähköposti: laura.saijonmaa@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Itämeren alueen strategia, Rehevöityminen, Itämeren suojelukomissio (HELCOM – maalta tuleva kuormitus), Luoteis-Venäjän vesiensuojeluhankkeet
 • Viljanen Sara, +358 295 250 315
  Sähköposti: sara.viljanen@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Mertensuojelu ja siihen liittyvät oikeudelliset tehtävät, Lontoon dumppaussopimus.
 • Werdi Erja, +358 295 250 312
  Sähköposti: erja.werdi@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Vesienhoidon suunnittelun ja vesilainsäädännön oikeudelliset tehtävät, kehittäminen, toimeenpanon ohjaus, koulutus ja neuvonta sekä osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön. Ympäristövastuulainsäädännön oikeudellisia tehtäviä ja koordinointia sekä täytäntöönpanotehtäviä.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta