Emissions and Environmental Risks

Helsinki
Address: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 GOVERNMENT, P.O.Box 35 Government
Fax:


 • Rahnasto Oili, +358 295 250 244
  E-mail: oili.rahnasto@ym.fi
  Ministerial Counsellor
  Yksikön päällikkö

 • Karjalainen Kirsi, +358 295 250 118
  E-mail: kirsi.karjalainen@ym.fi
  Assistant
  Yksikön päällikön ja yksikön avustaminen


 • Auvvin Pirjo, +358 295 250 336
  E-mail: pirjo.auvvin@ym.fi
  Assistant, Legislative Drafting
  Osaston lainsäädäntöhankkeissa avustaminen, PTJ ja lainlaatija
 • Haavanlammi Katariina, +358 295 250 072
  E-mail: katariina.haavanlammi@ym.fi
  Legal Adviser
  Ympäristönsuojelulainsäädäntö, ympäristöoikeus.
 • Herranen Noora, +358 50 406 6559, +358 295 250 401
  E-mail: noora.herranen@ym.fi
  Senior Officer for Legal Affairs
  Ympäristönsuojelulainsäädäntöön, erityisesti pilaantuneita maa-alueita koskevaan lainsäädäntöön, liittyvät valmistelutehtävät sekä ympäristönsuojelulainsäädännön toimeenpanon ohjaus ja tukeminen.
 • Huhtala Merja, +358 295 250 088
  E-mail: merja.huhtala@ym.fi
  Senior Officer for Legal Affairs
  Öljyntorjuntalainsäädäntö, öljysuojarahaston pääsihteeri, kansainvälinen öljyvahinkorahasto (IOPC Fund)
 • Kuisma Jaakko, 
  E-mail: jaakko.kuisma@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Teollisuuden ja energiantuotannon ympäristönsuojelu; erityisesti ilmansuojelu, Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
 • Lahtela Juha, +358 295 250 371
  E-mail: juha.lahtela@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Ympäristönsuojelun toimeenpano ja ohjaus, ympäristönsuojelun valvonta
 • Lahtinen Tarja, +358 295 250 149
  E-mail: tarja.lahtinen@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Ilmansuojelu, ilmanlaatu , liikennepolttoaineet
 • Laine-Ylijoki-Laakso Tia, +358 295 250 150
  E-mail: tia.laine-ylijoki@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser, Legislative Affairs
  Ympäristölainsäädäntö, ympäristörikokset
 • Lehtosalo Nina, +358 295 250 400
  E-mail: nina.lehtosalo@ym.fi
  Senior Specialist
  Ympäristönsuojelulainsäädännön erityisesti jäte- ja ympäristönsuojelulain toimeenpano, ohjaus ja tuki sekä pilaantuneiden alueiden kunnostaminen.
 • Leskinen Kati, +358 295 250 090
  E-mail: kati.leskinen@ym.fi
  Expert
  Öljysuojarahasto, öljyntorjunta, öljyvahingot
 • Pietarinen Aino, +358 29 525 0229
  E-mail: aino.pietarinen@ym.fi
  Senior Specialist
  Ympäristönsuojelun ja ympäristölainsäädännön toimeenpano ja ohjaus
 • Pietilä Sini, +358 295 250 366
  E-mail: sini.pietila@ym.fi
  Legal Adviser
  Ympäristönsuojelulainsäädäntö, ympäristönsuojelun ja ympäristölainsäädännön toimeenpano ja ohjaus.
 • Puheloinen Eeva-Maija, +358 295 250 100
  E-mail: eeva-maija.puheloinen@ym.fi
  Senior Specialist
  Ympäristönsuojelulainsäädännön, erityisesti ympäristövastuujärjestelmiä, koskevan lainsäädännön kehittäminen ja toimeenpano sekä ympäristönsuojelun osalta poikkeusolojen valmiussuunnittelun ja varautumisen kehittäminen.
 • Rinne Sami, +358 295 250 361
  E-mail: sami.rinne@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Ilmansuojelu ja päästöt, paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ydinenergia ja säteily.
 • Siili-Hakkarainen Laura, +358 295 250 411
  E-mail: laura.siili-hakkarainen@ym.fi
  Legal Adviser
  Ympäristönsuojelun ja ympäristölainsäädännön toimeenpano ja ohjaus
 • Valtavaara Minna, +358 295 250 170
  E-mail: minna.valtavaara@ym.fi
  Senior Specialist
  Ympäristöriskien ja ympäristövahinkojen hallinta ja ehkäiseminen sekä kemikaaliasioiden käsittely ympäristöluvissa ja valvonnassa.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback