Rakennukset ja rakentaminen

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Martinkauppi Kirsi, +358 295 250 177
  Sähköposti: kirsi.martinkauppi@ym.fi
  Hallitusneuvos
  Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö. Rakentamisen turvallisuus ja terveellisyys, rakennustuotteet ja rakennustuotelainsäädäntö, rakentamisen eu-asiat, rakentamisen pohjoismainen.

 • Holmberg Anette, +358 50 475 5707, +358 295 250 143
  Sähköposti: anette.holmberg@ym.fi
  Assistentti


 • Bergman Jukka, +358 295 250 057
  Sähköposti: jukka.bergman@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Rakennusten rakenteellinen turvallisuus, Pohjarakentaminen, Teräsrakenteet, Radon
 • Haakana Maarit, +358 295 250 069
  Sähköposti: maarit.haakana@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Rakennusten energiatalous ja energiatehokkuus EU:ssa, Ilmasto-ohjelma, Rakennukset ja rakentaminen
 • Hakaste Harri, +358 295 250 074
  Sähköposti: harri.hakaste@ym.fi
  Yliarkkitehti
  Asuntosuunnittelu, rakentamisen ohjaus, ekotehokkuus ja elinkaariasiat rakentamisessa, korjausrakentaminen
 • Heino Petri, +358 295 250 203
  Sähköposti: petri.heino@ym.fi
  Ohjelmapäällikkö
  Puurakentamisen edistäminen osana hallituksen kärkihanketta. Puurakentamista koskevan osaamisen kehittämisen edistäminen. Puurakentamista koskevien teas – hanketietojen kokoaminen kokonaisuudeksi.
 • Häkkinen Hille, 
  Sähköposti: hille.hakkinen@ym.fi
  Korkeakouluharjoittelija
 • Jantunen Jorma, +358 295 250 105
  Sähköposti: jorma.o.jantunen@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus
 • Jääskeläinen Lauri, +358 295 250 396
  Sähköposti: lauri.jaaskelainen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Rakentamisen ohjauksen kehittäminen, rakennusvalvonnan kehittämishankkeet, rakennus- ja kiinteistöalan digitalisaation oikeudelliset kysymykset, työnjohtajien ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksia koskevat säännökset.
 • Kalliomäki Pekka, +358 295 250 114
  Sähköposti: pekka.kalliomaki@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Rakennusten ja laitteiden energiatehokkuus, rakennusten ilmanvaihto, rakennukset ja rakentaminen
 • Kauko Kaisa, +358 295 250 121
  Sähköposti: kaisa.kauko@ym.fi
  Yli-insinööri
  Rakennusten sisäilmasto, Terveellisyys rakentamisessa, Vaaralliset ja haitalliset aineet rakentamisessa, kiinteistöjen vesi-ja viemärilaitteistot
 • Kauppinen Jyrki, +358 295 250 122
  Sähköposti: jyrki.kauppinen@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Energiatehokkuus korjausrakentamisessa, korjausrakentaminen sekä rakentamismääräyskokoelman osat E3, E7, E8 ja E9.
 • Koskela Mikko, +358 295 250 051
  Sähköposti: mikko.koskela@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Tuotehyväksyntään liittyvä lainsäädännön valmistelutehtävä, eu lainsäädäntö
 • Kuittinen Matti, +358 2 952 50268
  Sähköposti: matti.kuittinen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Rakentamisen materiaalitehokkuus, Rakentamisen resurssitehokkuus, rakennusten ympäristövaikutuksiin ja rakennusmateriaalien ympäristöominaisuuksiin liittyvän ohjauksen kehittäminen, kiinteistönpitoon ja rakennusten elinkaaren hallintaan liittyvän ohjauksen kehittäminen, tehtäväalueen EU yhteydet ja osallistuu EU:n ohjausmenettelyjen kehittämiseen.
 • Lahti Timo, +358 295 250 139
  Sähköposti: timo.lahti@ym.fi
  Yli-insinööri
  Uudis- ja korjausrakentamisen säädös- ja informaatio-ohjauksen kehittäminen erityisesti rakennusfysiikan sekä rakennusten terveellisyyden ja sisäilman sekä uusiutuvan energian käytön osalta. Lähes nollaenergiarakentamisen terveellisyys ja rakennusfysikaalinen toimivuus. Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseen liittyvät tehtävät, rakennusten huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät, teknistaloudelliset tarkastelut sekä T&K hankkeiden valmistelu ja valvonta.
 • Laitinen Merja, +358 295 250 153
  Sähköposti: merja.laitinen@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Vaikutusten arviointi RYMO:ssa, rakentamistalous, rakennusten energia- ja ilmastoasiat, rakennetun ympäristön tila.
 • Le Roux Simon, +358 295 250 086
  Sähköposti: simon.leroux@ym.fi
  Projektiasiantuntija
  Puurakentamisen ohjelman asiantuntijatehtävät, ohjelman toimenpide- ja hankesuunnittelu, puurakentamisen ohjelman valtakunnallinen ja alueellinen informaatio-ohjaus, rakennusten elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten huomioon ottamisen edistäminen, kestävien hankintojen kehittäminen ja edistäminen, puurakentamisen viennin edistämisen kansalliset ja kansainväliset tehtävät.
 • Lehto Päivi, +358 295 250 158
  Sähköposti: paivi.lehto@ym.fi
  Säädösvalmisteluavustaja
 • Marjamäki Tomi, +358 295 250 027
  Sähköposti: tomi.marjamaki@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Rakentamisen säädösten valmistelua. Rakennusvalvonnan kehittämisasioita ja yhteistyötä rakennusvalvontoihin. Digitaalisuus ja sähköinen asiointi. Rakennusten käyttöturvallisuus.
 • Piispa Päivi, +358 50 415 6452, +358 295 250 167
  Sähköposti: paivi.piispa@ym.fi
  Projektipäällikkö
  Rakentamisen muovitiekartan toteutus yhdessä rakentamisen toimialan ja sidosryhmien kanssa
 • Rapinoja Sari, +358 295 250 320
  Sähköposti: sari.rapinoja@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Rakennuksia ja rakentamista koskevien energia-asioiden lainsäädäntö, EU:n rakentamisen energiakysymyksiä koskevien säädösten valmisteluun osallistuminen, kansalliseen toimeenpanoon liittyvät tehtävät.
 • Suikki Jemina, +358 50 513 1747
  Sähköposti: jemina.suikki@ym.fi
  Suunnittelija
  Puurakentamisen ohjelmaan liittyvät suunnittelutehtävät, puurakentamisen ohjelman TEAS –hankkeet, digikärkihankkeiden TEAS –hankkeet
 • Trebs Katri, +358 29 525 0119
  Sähköposti: katri.trebs@ym.fi
  Asiantuntija
  Rakennetun ympäristön osaston TEAS toiminnan suunnittelu- ja tukitehtävät, TEAS toiminnan toiminnallinen kehittäminen ja sujuvuuden edistäminen.
 • Wolff Selja, +358 50 408 6663, +358 295 250 080
  Sähköposti: selja.wolff@ym.fi
  Suunnittelija

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta