Rakennukset ja rakentaminen

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Martinkauppi Kirsi, +358 295 250 177
  Sähköposti: kirsi.martinkauppi@ym.fi
  Hallitusneuvos
  Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö. Rakentamisen turvallisuus ja terveellisyys, rakennustuotteet ja rakennustuotelainsäädäntö, rakentamisen eu-asiat, rakentamisen pohjoismainen.

 • Holmberg Anette, +358 50 475 5707, +358 295 250 143
  Sähköposti: anette.holmberg@ym.fi
  Assistentti


 • Bergman Jukka, +358 295 250 057
  Sähköposti: jukka.bergman@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Rakennusten rakenteellinen turvallisuus, Pohjarakentaminen, Teräsrakenteet, Radon
 • Haakana Maarit, +358 295 250 069
  Sähköposti: maarit.haakana@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Rakennusten energiatalous ja energiatehokkuus EU:ssa, Ilmasto-ohjelma, Rakennukset ja rakentaminen
 • Hakaste Harri, +358 295 250 074
  Sähköposti: harri.hakaste@ym.fi
  Yliarkkitehti
  Asuntosuunnittelu, rakentamisen ohjaus, ekotehokkuus ja elinkaariasiat rakentamisessa, korjausrakentaminen
 • Heino Petri, +358 295 250 203
  Sähköposti: petri.heino@ym.fi
  Ohjelmapäällikkö
  Puurakentamisen edistäminen osana hallituksen kärkihanketta. Puurakentamista koskevan osaamisen kehittämisen edistäminen. Puurakentamista koskevien teas – hanketietojen kokoaminen kokonaisuudeksi.
 • Häkkinen Hille, 
  Sähköposti: hille.hakkinen@ym.fi
  Korkeakouluharjoittelija
 • Jantunen Jorma, +358 295 250 105
  Sähköposti: jorma.o.jantunen@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus
 • Jääskeläinen Lauri, +358 295 250 396
  Sähköposti: lauri.jaaskelainen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Rakentamisen ohjauksen kehittäminen, rakennusvalvonnan kehittämishankkeet, rakennus- ja kiinteistöalan digitalisaation oikeudelliset kysymykset, työnjohtajien ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksia koskevat säännökset.
 • Kalliomäki Pekka, +358 295 250 114
  Sähköposti: pekka.kalliomaki@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Rakennusten ja laitteiden energiatehokkuus, rakennusten ilmanvaihto, rakennukset ja rakentaminen
 • Kauko Kaisa, +358 295 250 121
  Sähköposti: kaisa.kauko@ym.fi
  Yli-insinööri
  Rakennusten sisäilmasto, Terveellisyys rakentamisessa, Vaaralliset ja haitalliset aineet rakentamisessa, kiinteistöjen vesi-ja viemärilaitteistot
 • Kauppinen Jyrki, +358 295 250 122
  Sähköposti: jyrki.kauppinen@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Energiatehokkuus korjausrakentamisessa, korjausrakentaminen sekä rakentamismääräyskokoelman osat E3, E7, E8 ja E9.
 • Koskela Mikko, +358 295 250 051
  Sähköposti: mikko.koskela@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Tuotehyväksyntään liittyvä lainsäädännön valmistelutehtävä, eu lainsäädäntö
 • Kuittinen Matti, +358 2 952 50268
  Sähköposti: matti.kuittinen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Rakentamisen materiaalitehokkuus, Rakentamisen resurssitehokkuus, rakennusten ympäristövaikutuksiin ja rakennusmateriaalien ympäristöominaisuuksiin liittyvän ohjauksen kehittäminen, kiinteistönpitoon ja rakennusten elinkaaren hallintaan liittyvän ohjauksen kehittäminen, tehtäväalueen EU yhteydet ja osallistuu EU:n ohjausmenettelyjen kehittämiseen.
 • Lahti Timo, +358 295 250 139
  Sähköposti: timo.lahti@ym.fi
  Yli-insinööri
 • Laitinen Merja, +358 295 250 153
  Sähköposti: merja.laitinen@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Vaikutusten arviointi RYMO:ssa, rakentamistalous, rakennusten energia- ja ilmastoasiat, rakennetun ympäristön tila.
 • Le Roux Simon, +358 295 250 086
  Sähköposti: simon.leroux@ym.fi
  Projektiasiantuntija
  Puurakentamisen ohjelman asiantuntijatehtävät, ohjelman toimenpide- ja hankesuunnittelu, puurakentamisen ohjelman valtakunnallinen ja alueellinen informaatio-ohjaus, rakennusten elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten huomioon ottamisen edistäminen, kestävien hankintojen kehittäminen ja edistäminen, puurakentamisen viennin edistämisen kansalliset ja kansainväliset tehtävät.
 • Lehto Päivi, +358 295 250 158
  Sähköposti: paivi.lehto@ym.fi
  Säädösvalmisteluavustaja
 • Marjamäki Tomi, +358 295 250 027
  Sähköposti: tomi.marjamaki@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Rakentamisen säädösten valmistelua. Rakennusvalvonnan kehittämisasioita ja yhteistyötä rakennusvalvontoihin. Digitaalisuus ja sähköinen asiointi. Rakennusten käyttöturvallisuus.
 • Piispa Päivi, +358 50 415 6452, +358 295 250 167
  Sähköposti: paivi.piispa@ym.fi
  Projektipäällikkö
  Rakentamisen muovitiekartan toteutus yhdessä rakentamisen toimialan ja sidosryhmien kanssa
 • Rapinoja Sari, +358 295 250 320
  Sähköposti: sari.rapinoja@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Rakennuksia ja rakentamista koskevien energia-asioiden lainsäädäntö, EU:n rakentamisen energiakysymyksiä koskevien säädösten valmisteluun osallistuminen, kansalliseen toimeenpanoon liittyvät tehtävät.
 • Suikki Jemina, +358 50 513 1747
  Sähköposti: jemina.suikki@ym.fi
  Suunnittelija
  Puurakentamisen ohjelmaan liittyvät suunnittelutehtävät, puurakentamisen ohjelman TEAS –hankkeet, digikärkihankkeiden TEAS –hankkeet
 • Trebs Katri, +358 29 525 0119
  Sähköposti: katri.trebs@ym.fi
  Asiantuntija
  Rakennetun ympäristön osaston TEAS toiminnan suunnittelu- ja tukitehtävät, TEAS toiminnan toiminnallinen kehittäminen ja sujuvuuden edistäminen.
 • Wolff Selja, +358 50 408 6663, +358 295 250 080
  Sähköposti: selja.wolff@ym.fi
  Suunnittelija

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta