Regions and Communities

Helsinki
Address: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 GOVERNMENT, P.O.Box 35 Government
Fax:


 • Seppälä Anna-Leena, +358 295 250 242
  E-mail: anna-leena.seppala@ym.fi
  Senior Construction Adviser
  Alueet ja yhdyskunnat -yksikön päällikkö

 • Pailomaa Anne, +358 295 250 360
  E-mail: anne.pailomaa@ym.fi
  Assistant


 • Andersson Sanna, +358 295 250 063
  E-mail: sanna.andersson@ym.fi
  Senior Specialist
  Maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö, kaavoituksen kehittäminen, uusiutuvat energiamuodot alueidenkäytössä, maaseudut ja rantarakentaminen, kansainvälinen yhteistyö.
 • Anttila Suvi, +358 295 250 208
  E-mail: suvi.anttila@ym.fi
  Senior Specialist
  Kaupunkiseutujen kehittäminen ja kaupunkipolitiikka ja sen pohjoismainen yhteistyö, MAL-yhteistyö, kestävän kaupunkikehityksen ohjelma.
 • Collin Annika, +358 295 250 049
  E-mail: annika.collin@ym.fi
  Senior Specialist
  Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän oikeudellinen ja sisällöllinen kehittäminen, digitalisaation huomioon ottaminen rakennettua ympäristöä koskevassa oikeudellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä ja muu toimialan lainsäädännön valmistelu.
 • Heikkilä Iina, +358 295 250 448
  E-mail: iina.heikkila@ym.fi
  Specialist
  Kestävä kaupunki -ohjelma.
 • Hokkanen Virve, +358 295 250 034
  E-mail: virve.hokkanen@ym.fi
  Director
  Kestävä kaupunki -ohjelman käytännön toimeenpano ja johtaminen.
 • Irjala Antti, +358 295 250 102
  E-mail: antti.irjala@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen koordinointi, asemakaavoituksen kehittäminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen alueidenkäytössä.
 • Junnila Jaana, +358 295 250 107
  E-mail: jaana.junnila@ym.fi
  Ministerial Counsellor
  Maankäyttö- ja rakennuslain kehittäminen ja toimeenpano alueidenkäytön osalta, kaavojen toimenpano ja maapolitiikka, digitalisaation edistäminen kaavoituksessa.
 • Juslen Jyri, +358 295 250 108
  E-mail: jyri.juslen@ym.fi
  Ministerial Adviser
  YK:n kaupunkikehitysasioiden koordinointi ja kehittäminen (YK-Habitat), vaikutusten arvioinnin kehittäminen, valmiussuunnittelu.
 • Jylhä Sanna, +358 295 250 233
  E-mail: sanna.jylha@ym.fi
  Senior Specialist
  Maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö, vähittäiskaupan suuryksiköt, tuulivoima, elinkeinojen ja palveluiden kehittäminen alueidenkäytön suunnittelussa.
 • Jäppinen Sakari, +358 295 250 076
  E-mail: sakari.jappinen@ym.fi
  Project Manager
  Digitalisaation kytkentä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään.
 • Järvinen Pauliina, 
  E-mail: pauliina.jarvinen@ym.fi
  Trainee, University student
  Valtakunnallinen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityskuva.
 • Katajisto Petteri, +358 295 250 120
  E-mail: petteri.katajisto@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Valtakunnalliset liikenne- ja liikennejärjestelmäasiat, liikennepolitiikka, maakuntakaavoitus erityisesti valtakunnallisten liikenneasioiden osalta.
 • Kerkkänen Anu, +358 295 250 142
  E-mail: anu.kerkkanen@ym.fi
  Senior Specialist
  ELY-keskusten viranomaisyhteistyö, ELY-keskusten tulosohjaus.
 • Koski Ulla, +358 295 250 139
  E-mail: ulla.koski@ym.fi
  Director, Spatial Planning
  Maakuntakaavoitusta koskevan tehtäväkokonaisuuden yhteensovittaminen, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
 • Laitio Matti, +358 295 250 154
  E-mail: matti.laitio@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Yleispiirteisen kaavoituksen, erityisesti yleiskaavoituksen kehittäminen, ELY-keskusten ohjaus alueidenkäytön näkökulmasta, MRL:n toimivuuden seuranta ja kehittäminen.
 • Maijala Olli, +358 295 250 174
  E-mail: olli.maijala@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Kaupunkipolitiikka, metropolipolitiikka, kaupunkiseutujen strateginen kehittäminen, kaupunkikehittämisen ja -politiikan kansallinen ja EU-yhteistyö.
 • Mäkelä Kaisa, +358 295 250 187
  E-mail: kaisa.makela@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Kaupunkiseutujen MAL-yhteistyö, MAL-sopimukset, kestävä kaupunkiliikenne ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät, liikenteen ympäristövaikutukset.
 • Neva Maija, +358 295 250 369
  E-mail: maija.neva@ym.fi
  Legal Adviser
  Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelu ja toimivuuden arviointi sekä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän oikeudellinen kehittäminen.
 • Nurmi Juha, +358 295 250 181
  E-mail: juha.nurmi@ym.fi
  Senior Specialist
  Yleispiirteisen kaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen, kaupunkiseutujen suunnittelu, MAL-yhteistyö
 • Pakkanen Tuija, 
  E-mail: tuija.pakkanen@ym.fi
  Senior Specialist
  Tehtävänä on vastata rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta –kokonaisuuden teknisten ja toiminnallisten vaatimusten määrittelystä ja niiden toimeenpanosta.
 • Ristimäki Mika, +358 295 250 188
  E-mail: mika.ristimaki@ym.fi
  Senior Specialist
  Maaseutukehitys, maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutus, alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden erilaistumisen seuranta ja ennakointi , elinkeinot ja alueidenkäyttö.
 • Saarela Mirkka, +358 295 250 365
  E-mail: mirkka.saarela@ym.fi
  Legal Adviser
  Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelu ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän oikeudellinen kehittäminen, alueidenkäyttöä koskevan oikeuskäytännön seuranta.
 • Savolainen Karolina, +358 50 598 2074, +358 295 250 071
  E-mail: karolina.savolainen@ym.fi
  Assistant
  Avustavat tehtävät; rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta
 • Siru Eeva-Liisa, +358 295 250 273
  E-mail: eeva-liisa.siru@ym.fi
  Secretary
  Matkasihteeri ja muut avustavat tehtävät.
 • Stenström Maaret, +358 295 250 277
  E-mail: maaret.stenstrom@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö, lunastuslupahakemukset, merialuesuunnittelu mm. kansainvälisen tiedonvaihdon näkökulmasta.
 • Tihlman Tiina, +358 295 250 296
  E-mail: tiina.tihlman@ym.fi
  Counsellor
  Merialuesuunnittelu, rannikko- ja merialuestrategia, Euroopan alueelliset yhteistyöohjelmat, pohjoismainen aluesuunnitteluyhteistyö.
 • Turunen Timo, +358 295 250 303
  E-mail: timo.turunen@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, valtakunnallisen aluerakenteen kehittäminen ja kehityksen ennakointi, aluekehittämisasiat, maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö.
 • Vaarma Jari, 
  E-mail: jari.vaarma@ym.fi
  Senior Specialist
  Asemakaavoituksen kehittäminen, MRL-uudistus.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback