Luonnon monimuotoisuus

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Kuusinen Mikko, +358 295 250 144
  Sähköposti: mikko.kuusinen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Yksikön päällikkö, METSO-ohjelma, Syken tulosohjaus, luontoympäristöosaston tutkimusten koordinointi

 • Sillanpää Mirja, +358 295 250 270
  Sähköposti: mirja.sillanpaa@ym.fi
  Assistentti


 • Alanen Aulikki, +358 295 250 333
  Sähköposti: aulikki.alanen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Luonnonsuojelualueiden ja erämaa-alueiden suojelu,hoito ja käyttö, uhanalaisten luontotyyppinen suojelu, EU:n luontodirektiivin ja Natura 2000 verkoston toimeenpano, CAFF-ohjelman tehtävät.
 • Atula Roosa, +358 50 596 1139
  Sähköposti: roosa.atula@ym.fi
  Asiantuntija
  Lajien suojeluun liittyvät tehtävät, metsästysasiat, merimetso.
 • Borgström Suvi, +358 29 525 0342
  Sähköposti: suvi.borgstrom@ym.fi
  Ylitarkastaja
  Luonnonsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja muun luonnonkäyttöä (mm. metsästyslaki) koskevan lainsäädännön kehittämisen ja toimeenpanon yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät, loukkaantuneiden eläinten hoito.
 • Flander Jukka-Pekka, +358 295 250 064
  Sähköposti: jukka-pekka.flander@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Valtion luonnonsuojelualueet (Etelä-Savo, Häme, Kaakkois- Suomi, Keski-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-Suomi, Pirkanmaa, Koli Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savo, Uusimaa) Kansalliset kaupunkipuistot, Maailman luonnonperintöalueet (UNESCO), Yhdyskuntien ekologiset kysymykset
 • Heikkinen Ilkka, +358 295 250 079
  Sähköposti: ilkka.heikkinen@ym.fi
  Luonnonsuojeluvalvoja
  Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö.
 • Hyvärinen Esko, +358 295 250 094
  Sähköposti: esko.o.hyvarinen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Lajisuojeluasiat, uhanalaiset lajit, CITES-sopimus, Bonnin sopimus ja muu eliölajien suojelua koskeva yhteistyö.
 • Korpelainen Heikki, +358 295 250 135
  Sähköposti: heikki.korpelainen@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Luonnonsuojelulainsäädäntö, Luonnonsuojelulain soveltamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset (Kaakkois-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-Suomi, Uusimaa), Natura 2000 -verkosto, EU:n Ornis-komitea
 • Korpi Johanna, +358 29 525 0278
  Sähköposti: johanna.korpi@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Luonnonsuojelulainsäädännön kehittäminen ja säädösvalmistelu, luonnonsuojelulain- ja asetuksen täytäntöönpano, luonnonsuojelunäkökulman huomioon ottaminen muussa lainsäädännössä
 • Käyhkö Sanna, +358 295 160 566
  Sähköposti: sanna.kayhko@ym.fi
  Eu-avustaja
  Eu-avustajan tehtävät luonnon monimuotoisuudessa sekä vesiensuojelussa, EU kokousten vaatimia taustaselvityksiä, kokousjärjestelyjä sekä asiantuntijatuki.
 • Latsa Ilona, +358 50 307 6010, +358 295 250 044
  Sähköposti: ilona.latsa@ym.fi
  Korkeakouluharjoittelija
  Avustaminen luonnonsuojeluun liittyvissä tehtävissä.
 • Niikkonen Kristiina, +358 295 250 198
  Sähköposti: kristiina.niikkonen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Eu-biodiversiteettia koskevan päätöksen kansallinen koordinointi. Suomen ja Venäjän luonnonsuojelutyö.
 • Niinivirta Esa, +358 295 250 201
  Sähköposti: esa.niinivirta@ym.fi
  Tarkastaja
  Lunastaminen luonnonsuojelutarkoituksiin, Natura 2000 -päätökseen liittyvät asiakirjat ja kartat
 • Ojala Olli, +358 29 525 0039
  Sähköposti: olli.ojala@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  EU-puheenjohtajakauden valmistelu luonnonsuojeluasioissa, Bernin sopimuksen yhteyshenkilö, IPBES-kansallinen yhteyshenkilö, Luontopaneelin vastuuhenkilö.
 • Ojala Tuuli, +358 295 250 267
  Sähköposti: tuuli.ojala@ym.fi
  erityisasiantuntija
  CITES-sopimus, CMS-sopimus.
 • Pesu Nunu, +358 295 250 215
  Sähköposti: nunu.pesu@ym.fi
  Ympäristöneuvos
 • Ruohonen-Lehto Marja, +358 295 250 030
  Sähköposti: marja.ruohonen-lehto@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  EU-puheenjohtajuuskauden asiantuntijatehtävät, bioturvallisuus, geenivarat, synteettinen biologia, biotekniikka, geenitekniikka, geenitekniikan lautakunta.
 • Tanninen Sirpa, +358 295 250 288
  Sähköposti: sirpa.tanninen@ym.fi
  Tutkimussihteeri
  Luontoympäristöosaston TEAS- ja OHKE -toiminnan hankehallintotehtävät.
 • Von Weissenberg Marina, +358 295 250 321
  Sähköposti: marina.weissenberg@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Luonnon monimuotoisuus (CBD), Biodiversiteetti sopimus, EU:n biodiversiteetti politiikka, IUCN-yhteistyö, kansainvälinen luonnonsuojelutyö

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta