Biodiversity

Helsinki
Address: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 GOVERNMENT, P.O.Box 35 Government
Fax:


 • Kuusinen Mikko, +358 295 250 144
  E-mail: mikko.kuusinen@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Yksikön päällikkö, METSO-ohjelma, Syken tulosohjaus, luontoympäristöosaston tutkimusten koordinointi

 • Sillanpää Mirja, +358 295 250 270
  E-mail: mirja.sillanpaa@ym.fi
  Assistant


 • Alanen Aulikki, +358 295 250 333
  E-mail: aulikki.alanen@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Luonnonsuojelualueiden ja erämaa-alueiden suojelu,hoito ja käyttö, uhanalaisten luontotyyppinen suojelu, EU:n luontodirektiivin ja Natura 2000 verkoston toimeenpano, CAFF-ohjelman tehtävät.
 • Atula Roosa, +358 50 596 1139
  E-mail: roosa.atula@ym.fi
  Senior Specialist
  Lajien suojeluun liittyvät tehtävät, metsästysasiat, merimetso.
 • Borgström Suvi, +358 29 525 0342
  E-mail: suvi.borgstrom@ym.fi
  Senior Specialist
  Luonnonsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja muun luonnonkäyttöä (mm. metsästyslaki) koskevan lainsäädännön kehittämisen ja toimeenpanon yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät, loukkaantuneiden eläinten hoito.
 • Flander Jukka-Pekka, +358 295 250 064
  E-mail: jukka-pekka.flander@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Valtion luonnonsuojelualueet (Etelä-Savo, Häme, Kaakkois- Suomi, Keski-Suomi, Lounais-Suomi, Länsi-Suomi, Pirkanmaa, Koli Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savo, Uusimaa) Kansalliset kaupunkipuistot, Maailman luonnonperintöalueet (UNESCO), Yhdyskuntien ekologiset kysymykset
 • Heikkinen Ilkka, +358 295 250 079
  E-mail: ilkka.heikkinen@ym.fi
  Nature Conservation Adviser
  Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö.
 • Hesso Janne, +358 295 250 008
  E-mail: janne.hesso@ym.fi
  Specialist
  Luonnonsuojelualueet, lunastukset.
 • Hyvärinen Esko, +358 295 250 094
  E-mail: esko.o.hyvarinen@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Lajisuojeluasiat, uhanalaiset lajit, CITES-sopimus, Bonnin sopimus ja muu eliölajien suojelua koskeva yhteistyö.
 • Kallio Pasi, +358 295 250 251
  E-mail: pasi.kallio@ym.fi
  Legal Adviser
  Luonnonsuojelulaki, lunastukset, Natura 2000
 • Keskinen Hanna-Leena, +358 50 533 9683, +358 295 250 096
  E-mail: hanna-leena.keskinen@ym.fi
  Senior Specialist
  Helmi-ohjelma.
 • Korpi Johanna, +358 29 525 0278
  E-mail: johanna.korpi@ym.fi
  Legal Adviser
  Luonnonsuojelulainsäädännön kehittäminen ja säädösvalmistelu, luonnonsuojelulain- ja asetuksen täytäntöönpano, luonnonsuojelunäkökulman huomioon ottaminen muussa lainsäädännössä
 • Latsa Ilona, 
  E-mail: ilona.latsa@ym.fi
  Specialist
  Avustaminen luonnonsuojeluun liittyvissä tehtävissä.
 • Lehtomäki Joona, +358 50 598 6162, +358 295 250 016
  E-mail: joona.lehtomaki@ym.fi
  Senior Specialist
  Luonnonsuojelun tutkimus, seuranta, tutkimusyhteistyö, tietojärjestelmät.
 • Niikkonen Kristiina, +358 295 250 198
  E-mail: kristiina.niikkonen@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Eu-biodiversiteettia koskevan päätöksen kansallinen koordinointi. Suomen ja Venäjän luonnonsuojelutyö.
 • Ojala Olli, +358 29 525 0039
  E-mail: olli.ojala@ym.fi
  Senior Specialist
  Lajiensuojelu, luontotyyppien suojelu, vieraslajit.
 • Pesu Nunu, +358 295 250 215
  E-mail: nunu.pesu@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
 • Pynnönen Esa, 
  E-mail: esa.pynnonen@ym.fi
  Senior Officer
  Luonnonsuojelun toteutus, METSO-ohjelma, luonnonsuojelualueet
 • Suvantola Leila, +358 295 250 433
  E-mail: leila.suvantola@ym.fi
  Legal Adviser
 • Tanninen Sirpa, +358 295 250 288
  E-mail: sirpa.tanninen@ym.fi
  Research Secretary
  Luontoympäristöosaston TEAS- ja OHKE -toiminnan hankehallintotehtävät.
 • Von Weissenberg Marina, +358 295 250 321
  E-mail: marina.weissenberg@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Luonnon monimuotoisuus (CBD), Biodiversiteetti sopimus, EU:n biodiversiteetti politiikka, IUCN-yhteistyö, kansainvälinen luonnonsuojelutyö

© Copyright Environmental Administration |  Feedback